Commissies & Besturen

De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator zijn verantwoordelijk voor de masteropleiding Geneeskunde. Daarnaast zijn er verschillende commissies en besturen die zich inzetten voor de opleiding, waarnaar in het menu links en onder aan deze pagina gelinkt wordt.

Naast deze gremia zijn er ook nog gremia voor inspraak en medezeggenschap.

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de opleiding en representeert deze in externe contacten (UU, Raad van Bestuur UMC, landelijke collega-faculteiten etc.)

Opleidingscoördinator CRU master

De master opleidingscoördinator dr. Clara Drenth, ondersteunt de opleidingsdirecteur en coördineert het opleidingsprogramma master CRU. Zij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en kwaliteit.

Mw. dr. A.C. Drenth

HvdB-gebouw, kamer 4.03b
Tel.: 088  75 534 65
E-mail: A.C.Drenth-vanMaanen@umcutrecht.nl