De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator zijn verantwoordelijk voor de masteropleiding Geneeskunde. Daarnaast zijn er verschillende commissies en besturen die zich inzetten voor de opleiding, waarnaar in het menu links en onder aan deze pagina gelinkt wordt.

Naast deze gremia zijn er ook nog gremia voor inspraak en medezeggenschap.

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur, mw. prof. dr. Tineke Westerveld, is eindverantwoordelijk voor de opleiding en representeert deze in externe contacten (UU, Raad van Bestuur UMC, landelijke collega-faculteiten etc.)

Mw. prof. dr. H.E. Westerveld

HvdB-gebouw, kamer 4.03
Tel: 088–7567988
E-mail: H.E.Westerveld@umcutrecht.nl

Opleidingscoördinator CRU master

De master opleidingscoördinator dr. Timon van Haeften, ondersteunt de opleidingsdirecteur en coördineert
het opleidingsprogramma master CRU2006. Hij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en kwaliteit.

Dr. T.W. van Haeften

HvdB-gebouw, kamer 4.03b
Tel.: 088 – 75 53465
E-mail: T.W.vanHaeften@umcutrecht.nl