Zodra je (bijna) aan alle exameneisen hebt voldaan, kun je je aanmelden voor de Artsenbuluitreiking via het Formulier opgave afsluitblok, portfoliogesprek en artsenbuluitreiking.

Hieronder vind je meer informatie over de laatste fase van je studie: het afsluitblok, het portfoliogesprek en de artsenbuluitreiking.

Het afsluitblok:

 • Is voor de administratieve afhandelingen, het portfoliogesprek en de voorbereidingen voor de feestelijke Artsenbuluitreiking
 • Is onderwijsvrij, op één onderwijsmoment na (het portfoliogesprek) waarvoor je je beschikbaar dient te houden
 • Sluit aan op de laatste ingeroosterde P (periode)

De indeling is als volgt:

 • Week 1 Administratieve controle door Onderwijszaken
 • Week 2 of 3 Portfoliogesprekken
 • Week 4 of 5 Vergadering Artsexamencommissie
 • Week 5 of 6 Artsenbuluitreiking

Hoe geef ik me op?

Via het hier te vinden formulier Afsluitblok (artsenbuluitreiking en portfoliogesprek).

Wanneer geef ik me op?

Kijk voor de juiste data onder kopje ‘Artsenbuluitreiking’.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging?

Kort na de uiterste opgavedatum behorend bij de betreffende artsenbuluitreiking.

Zie ook de leidraad portfolio Schakeljaar, te vinden op de Onderwijs > Schakeljaar pagina.

Het portfoliogesprek is het eindgesprek met een examinator van de opleiding, waarin je portfolio map besproken wordt. Het portfoliogesprek is het enige onderwijsmoment van het afsluitblok. Hiervoor dien je je beschikbaar te houden.

Wat is mijn afstudeerdatum?

De datum van het portfoliogesprek is je examendatum en de datum die op je diploma wordt vermeld. Zodra je examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (Csa), kun je je BIG laten registeren. Voor meer informatie over het aanvragen van je BIG-registratie, zie het kopje "Artsenbuluitreiking".

Wanneer hoor ik mijn indeling?

Kort na de uiterste opgavedatum behorend bij de betreffende artsenbuluitreiking.

Wat moet ik doen?

Uiterlijk één week voorafgaand aan het gesprek, lever je je portfolio map in bij je ingedeelde examinator, tenzij anders vermeld. Maak voor jezelf een kopie!

De artsenbuluitreiking is een feestelijke uitreiking van je artsdiploma voor minimaal 8 en maximaal 60 studenten.

Data artsenbuluitreiking

Datum Plaats Uiterste opgavedatum Uiterste datum cijfers op Osiris
Vrijdag 30 augustus 2019 Academiegebouw 5 juli 2019 19 juli 2019
Dinsdag 8 oktober 2019 Academiegebouw 13 augustus 2019 29 augustus 2019
Donderdag 14 november 2019 Academiegebouw 19 september 2019 11 oktober 2019
Maandag 16 december 2019 Academiegebouw 21 oktober 2019 22 november 2019
Donderdag 20 februari 2020 Academiegebouw 19 december 2019 17 januari 2020
Woensdag 1 april 2020 Academiegebouw 5 februari 2020 28 februari 2020
Woensdag 13 mei 2020 Academiegebouw 18 maart 2020 10 april 2020
Dinsdag 23 juni 2020 Academiegebouw 28 april 2020 22 mei 2020
Vrijdag 28 augustus 2020 Academiegebouw 3 juli 2020 17 juli 2020
Woensdag 30 september 2020 Academiegebouw 5 augustus 2020 27 augustus 2020
Vrijdag 13 november 2020 Academiegebouw 18 september 2020 9 oktober 2020
Donderdag 17 december 2020 Academiegebouw 22 oktober 2020 20 november 2020

Wat moet ik doen?

Je zorgt ervoor dat al je cijfers, m.u.v. het portfoliogesprek, op Osiris staan.

Bij het STIP lever je het volgende in:

 • Formulier persoonlijk praatje, gestuurd bij de uitnodiging
 • CV
 • Overzicht programma Schakeljaar
 • UMC pas

Persoonlijk praatje?

Het is gebruikelijk dat je een begeleider van één van je stages uit je laatste jaar vraagt om jou maximaal 2 minuten (300 woorden) toe te spreken tijdens de buluitreiking. Dit moet een clinicus of gepromoveerde onderzoeker zijn en mag geen familielid of vriend/kennis zijn.

Vragen omtrent de artsenbuluitreiking? Stuur een mail naar: artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl

 

 

 

 

 

Je studeert cum laude af als je aan de in de Onderwijs- en Examenregeling gestelde eisen voldoet (zie artikel 6).

De examencommissie doet voorafgaand aan het afstuderen geen uitspraak over het judicium. De resultaten van alle studenten worden nauwkeurig bekeken om te bepalen welke studenten aan de voorwaarden voor cum laude afstuderen voldoen. Omstandigheden en extracurriculaire activiteiten worden bij de bepaling van het judicium niet meegewogen. Het is dan ook niet mogelijk om een cum laude aan te vragen bij de examencommissie.

Let op: bij het bepalen van het judicium wordt uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde (alle cijfers tellen even zwaar mee). Dit is een ander gemiddelde dan het gewogen gemiddelde dat in Osiris zichtbaar is.

Afgestudeerden kunnen zich, naast een gewaarmerkte kopie van het diploma, BIG-registreren met een uittreksel uit het diplomaregister van de DUO. Je kunt dit uittreksel downloaden, zodra jouw examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (CSa). De examens worden z.s.m. na de portfolioweek doorgegeven worden aan CSa. Dit kan echter pas zodra er akkoord van de examencommissie is. Reken hierbij minimaal op een week.

Alle examens vanaf 1996 staan in het diplomaregister. Iedereen die na 1996 is afgestudeerd kan een uittreksel uit dit register ook als afstudeerverklaring gebruiken.

Via de website van het BIG-register kun je het formulier voor je BIG-registratie aanvragen.

Uitschrijven is mogelijk zodra alle resultaten, inclusief het portfoliogesprek, op Osiris staan. Je kunt je uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum (= datum portfoliogesprek).
Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven.