Contactpersoon inhoudelijke vragen UVT/SVT: Mw. drs. M. Manrique: Voortgangstoets@umcutrecht.nl
Vragen over inschrijving Osiris: STIP@umcutrecht.nl

Op dit moment kan de ingangseis voor de UVT2 niet correct in Osiris geplaatst worden. Studenten die wel voldoen aan de ingangseis, maar zich desondanks zelf niet kunnen inschrijven voor de UVT 2, kunnen contact opnemen met het STIP.

Data UVT Ma1/Ma2 en SVT collegejaar 2020-2021

Zie hiervoor het tentamenrooster, te vinden onder Onderwijs --> Roosters (CRU Master / SUMMA).

 

De UVT en SVT wijken af van de gebruikelijke bloktoetsen. Bloktoetsen zijn gericht op gedetailleerde kennis die in een periode van enkele weken in dat specifieke blok is opgedaan. De UVT en SVT gaan minder over details, maar weerspiegelen de algemene kennis die van iedere basisarts wordt verwacht. Er is ook geen specifiek boek of dictaat voor de toetsen; de beste voorbereiding is het goed bijhouden van de studiestof van het gevolgde onderwijs.

Zowel UVT als SVT worden digitaal afgenomen via het programma Testvision Online.

In het studiejaar 2012-2013 is gestart met de Utrechtse Voortgangstoets (UVT) in een nieuwe stijl: de UVT Ma1 en de UVT Ma2. In de UVT Ma1 en UVT Ma2 worden de vragen over de klinische vakken gesteld op het eindniveau  van het betreffende masterjaar. De SUMMA Voortgangstoets (SVT) bestaat uit vragen over de basisvakken en alle gevolgde klinische vakken.

UVT Ma1

CRU2006 - Je kunt deelnemen aan de UVT Ma1 als je 35 studiepunten van masterjaar 1 Geneeskunde hebt behaald. Je kunt je tot een week voor toetsdatum inschrijven mits je punten op Osiris staan.

CRU+ - Je kunt deelnemen aan de UVT Ma1 als je 31 studiepunten van masterjaar 1 (m1.1 t/m m1.8)  Geneeskunde hebt behaald. Je kunt je tot een week voor toetsdatum inschrijven mits je punten op Osiris staan.

UVT Ma2

CRU2006 - Je kunt deelnemen aan de UVT Ma2 als je 35 studiepunten van masterjaar 2 Geneeskunde hebt behaald. Je kunt je tot een week voor toetsdatum inschrijven mits je punten op Osiris staan.

CRU+ - Je kunt deelnemen aan de UVT Ma2 als je 31 studiepunten van masterjaar 2 (m2.1 t/m m2.7)  Geneeskunde hebt behaald. Je kunt je tot een week voor toetsdatum inschrijven mits je punten op Osiris staan.

De UVT-Ma1 kan niet tegelijkertijd met de UVT-Ma2 worden afgelegd. Studenten die nog niet geslaagd zijn voor de UVT-Ma1 kunnen zich wel inschrijven voor de UVT-Ma2 en deelnemen aan de UVT-Ma2, mits zij voldoen aan de ingangseisen voor de UVT Ma2.

UVT SVT

Voor het voormalige onderdeel b van de SVT van voor 2019 geldt conform artikel 8.2 lid 4 van de SUMMA OER 2020-2021 het volgende:

Vanaf 1 september 2019 geldt de SVT2019. Studenten die vanaf 1 september 2018 gestart zijn met de opleiding wordt de SVT2019 aangeboden. Voor cohort 2018-2019 vervalt de deelnameplicht aan SVA1.
Voor studenten die vóór 1 september 2018 gestart zijn met de opleiding geldt dat de SVT behaald is indien beide deeltoetsen a en b met een voldoende resultaat zijn afgerond voorafgaand aan de ASAS en Keuzestage van jaar 4. Deeltoets b (radiologie) wordt aangeboden tot 1 september 2020.
Vanaf 1 sept 2020 vervalt deeltoets b (radiologie) en wordt deze vervangen door een (vervangende) reguliere toets radiologie. Deze moet worden afgerond met een voldoende resultaat. Indien deze niet is behaald, kan de toets worden herkanst. Het eindcijfer van de radiologie toets telt voor 10% mee in het eindcijfer van de toets van kennisblok chirurgie in jaar 2.

Algemeen

 • De UVT duurt 180 minuten;
 • Er worden geen punten afgetrokken bij een fout antwoord;
 • Het is essentieel dat je de vragen eerst goed leest! Er worden nog wel eens fouten gemaakt door het onzorgvuldig lezen van de vragen. Geef  nauwkeurig antwoord op de vraag en gebruik in open vragen steeds zo scherp mogelijk de medische terminologie.

Met ingang van januari 2019 worden de UVT Ma1/Ma2 en de UVT SVT samengesteld met uitsluitend gesloten vraagtypen. De UVT’s zijn als volgt samengesteld (klik op links voor voorbeeldvragen)

De inhoud verschilt per UVT. De vragen over de basisvakken zijn in alle UVT’s vergelijkbaar.

De UVT-Ma1 bestaat uit vragen over:

 • De basisvakken  anatomie, fysische chemie, celbiologie, farmacologie, fysiologie, genetica, immunologie, pathologie en microbiologie;
 • De vakken van Masterjaar 1 (voorbereidende blokken en coschappen gynaecologie, kindergeneeskunde, neurologie, psychiatrie, alsmede TLO-DEPTh 2).

De UVT-Ma2 bestaat uit vragen over:

 • De basisvakken  anatomie, fysische chemie, celbiologie, farmacologie, fysiologie, genetica, immunologie, pathologie en microbiologie;
 • De vakken van Masterjaar 2 (voorbereidende blokken en coschappen sociale geneeskunde, dermatologie, huisartsgeneeskunde en KNO, vanaf mei 2018 ook oogheelkunde, en de coschappen interne geneeskunde II en chirurgie II, alsmede TLO-DEPTh 2).

De SVT bestaat uit vragen over:

 • De basisvakken anatomie, fysische chemie, celbiologie, farmacologie, fysiologie, genetica, immunologie, pathologie en microbiologie;
 • De klinische vakken interne geneeskunde, chirurgie, huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, neurologie, psychiatrie, keel-, neus- en oorheelkunde, oogheelkunde, dermatologie en Public Health.

Zak-slaag regeling UVT-Ma1 en UVT-Ma2

Om voor de UVT te slagen moet men:

 • minimaal een 5.5 halen voor de UVT-Ma1 en
 • minimaal een 5.5 halen voor de UVT-Ma2

Heeft men de toets niet gehaald, dan mag men herkansen bij de eerstvolgende UVT gelegenheid. De UVT Ma1, UVT Ma2 en UVT SVT worden elk studiejaar in september, januari en mei afgenomen. Men mag herkansen totdat men de toetsen heeft gehaald.

NB: Het is niet toegestaan om een behaalde UVT Ma1 of UVT Ma2 te herkansen om een beter cijfer te halen.

Zak-slaagregeling SVT

SUMMA kent een SUMMA VoortgangsToets (SVT).

Conform art. 5.2 b van de OER SUMMA 2020-2021 geldt:

 • De SVT2019 is in zijn geheel behaald (v) indien men voldaan heeft aan de deelnameplicht aan SVA1 en SVA2 en wanneer SVT3 met een ‘voldoende’ (v) is afgerond.

Conform artikel 8.2 lid 4 van de SUMMA OER 2020-2021 geldt: 

 • Vanaf 1 september 2019 geldt de SVT2019. Studenten die vanaf 1 september 2018 gestart zijn met de opleiding wordt de SVT2019 aangeboden. Voor cohort 2018-2019 vervalt de deelnameplicht aan SVA1.
 • Voor studenten die vóór 1 september 2018 gestart zijn met de opleiding geldt dat de SVT behaald is indien beide deeltoetsen a en b met een voldoende resultaat zijn afgerond voorafgaand aan de ASAS en Keuzestage van jaar 4. Deeltoets b (radiologie) wordt aangeboden tot 1 september 2020. Vanaf 1 sept 2020 vervalt deeltoets b (radiologie) en wordt deze vervangen door een (vervangende) reguliere toets radiologie. Deze moet worden afgerond met een voldoende resultaat. Indien deze niet is behaald, kan de toets worden herkanst. Het eindcijfer van de radiologie toets telt voor 10% mee in het eindcijfer van de toets van kennisblok Chirurgie in jaar 2.

CRU

Deelname aan het Startblok en de Wetenschapsstage van het Schakeljaar staat open voor studenten die minimaal 82 punten van master jaar 1 en 2 op Osiris hebben staan, incl. de UVT-Ma1. Daarbij geldt dat alle cursussen van master jaar 1 moeten zijn behaald.

Voor de toelating van de student tot de ASAS, BSAS of keuzestages van het Schakeljaar geldt dat de volledige 120 punten van M1 en M2 op Osiris moeten staan, incl. de UVT-1 en UVT-2.

SUMMA

Het behalen van de SVT is een vereiste voor SUMMA studenten om te mogen starten met het Schakeljaar.