Utrechtse Voortgangstoets (UVT)

Contactpersoon inhoudelijke vragen UVT/SVT: Mw. drs. M. Manrique: Voortgangstoets@umcutrecht.nl
Vragen over inschrijving Osiris: STIP@umcutrecht.nl

 Voor de laatste kansen van de UVT ma 2 en SVT op 18 september en 13 november word je door de opleiding ingeschreven. Je hoeft je niet zelf in te schrijven.

Data UVT Ma1/Ma2 en SVT

Zie hiervoor het tentamenrooster, te vinden onder Onderwijs > Roosters (CRU Master / SUMMA).

Vanaf studiejaar 23-24 worden de CRUX, UVT en SVT vervangen door de IVTG. Lees meer via onderstaande links.

Informatie IVTG CRU Bachelor
Informatie IVTG CRU Master
Informatie IVTG SUMMA