Studieprogramma 2021-2022

Hierboven is het schematisch overzicht weergegeven van het curriculum. Klik op een blok om naar de omschrijving in de onderwijscatalogus te gaan.

______________________________________________________________

Het programma van het eerste en tweede jaar van de Master bestaat voornamelijk uit coschappen in de verschillende klinische vakgebieden. Daarnaast maken coschap-voorbereidende blokken, keuzeonderwijs en lijnonderwijs deel uit van het programma. Het zogenaamde schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master, en is ingericht als brug naar de vervolgopleidingen. Je functioneert onder andere als semi-arts op een klinische afdeling naar keuze en je doet een wetenschappelijke stage.

Master jaar 1

  • Bachelor behaald
  • Examendatum bachelor op Osiris voor start master.

Master jaar 2 - BLOK en Keuze Ma2

  • Resultaat BLOK rood en BLOK blauw behaald en op Osiris
  • LINK rood en LINK blauw gevolgd, waarvan minimaal 1 beoordeling op Osiris

Master jaar 2 - LINK

  • Resultaat BLOK en LINK rood en BLOK en LINK blauw behaald en op Osiris

Master jaar 3/Schakeljaar - Startblok

  • Alle vakken van master jaar 1 en 2, m.u.v. de UVT Ma2, gevolgd, 82 studiepunten master behaald
  • Resultaten van bovenstaande uiterlijk 2 weken voor aanvang op Osiris

Master jaar 3/Schakeljaar - Overige blokken Schakeljaar

  • Alle vakken van master jaar 1 en 2, incl. de UVT Ma2, behaald
  • Resultaten van bovenstaande uiterlijk 2 weken voor aanvang op Osiris

 

Heb je binnen je master vakken gevolgd in zowel CRU2006 als in CRU+?

Dit heeft gevolgen voor de manier waarop je studiepunten in Osiris zichtbaar zijn.
De studiepunten (EC) tussen equivalente vakken in CRU+ en CRU2006 kunnen van elkaar verschillen. Daarnaast zijn er ook vakken die door de omzetting buiten je programma komen te vallen. Deze staan in Osiris weergegeven onder  “overige resultaten”. Bij controle van de studievoortgang tellen deze resultaten natuurlijk wel mee.

Zodra je begint met je ASAS  in het schakeljaar wordt je examenprogramma aangepast in Osiris. Dit kan betekenen dat sommige resultaten onder een andere cursuscode of onder een andere naam in je studievoortgang komen te staan.  Je hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Wanneer moet je wel zelf actie ondernemen?

Als je geen indeling krijgt voor master jaar 2 of 3 en alle benodigde studiepunten/vakken staan wel in Osiris, neem dan contact op met de indelers via de mail of ga naar het inloopspreekuur.

óf

Als je je ASAS hebt afgerond, maar de cursussen van de opleiding staan nog onder “overige resultaten” geregistreerd in Osiris, ga dan naar het STIP met een uitdraai van je studievoortgangsoverzicht. De afdeling Onderwijszaken kan dan uitzoeken wat er aan de hand is.

Heb je vragen over afstuderen met vakken uit verschillende curricula, mail dan naar het STIP.

Bekijk voor meer informatie ook de presentatie Voorlichting Master Geneeskunde.

______________________________________________________________

Academische vorming

Het onderdeel Academische Vorming heeft een belangrijke plaats binnen het gehele geneeskundig curriculum. De opleiding heeft een leerlijn Academische Vorming die geïntegreerd en parallel in alle blokken plaats vindt in de vorm van inhoudelijke colleges, onderwijsgroepen en opdrachten. Het vormen van een kritische academische houding is van groot belang voor onze toekomstige artsen om kritisch en klinisch te kunnen denken, redeneren en differentiëren.

Aanvullende informatie kun je vinden via de interne blackboard community Academische Vorming.