Stage buitenland

Predeparture training

Om je goed voor te bereiden op de buitenlandstage organiseren we met regelmaat een Pre-departure Training (PDT). Tijdens de training bespreken we de leerdoelen van de buitenlandstage en de Code of Conduct, deelt een student buitenlandstage ervaringen en gaan we in op interculturele communicatie en de ethiek van internationale stages. Daarnaast kan je na terugkomst een Post-Return Training (PRT) volgen waar we samen met jou en andere studenten reflecteren en de vertaalslag maken naar hoe je je opgedane ervaringen kan inzetten in je studie en werk. Zie meer informatie over beide trainingen in stap 6.5 in het onderstaande stappenplan.

Data

  • Dinsdag 25 juni 2024 -  19.00-21.00, online via Teams. Klik hier om je in te schrijven. Inschrijven kan uiterlijk t/m 24 juni 12:00u.
  • Dinsdag 15 oktober 2024 -  19.00-21.00, online via Teams. Klik hier om je in te schrijven. Inschrijven kan uiterlijk t/m 15 oktober 12:00u.
  • Dinsdag 5 november, reflectiesessie. Fysiek in HvdB. Van 19:00-20:45. Klik hier om je in te schrijven, let op, max 20 plekken beschikbaar. Inschrijven kan uiterlijk t/m 4 november 12:00 indien het maximumaantal nog niet is bereikt.

Stappenplan buitenlandse stage

Wil je tijdens je master Geneeskunde naar het buitenland? Dat kan!
Tijdens de masterfase is het mogelijk om een keuzecoschap of wetenschapsstage (onderzoekspraktijk bij SUMMA) in het buitenland te lopen. Door een buitenlandse stage leer je interculturele competenties en vaardigheden te ontwikkelen die in je verdere loopbaan goed van pas komen bijvoorbeeld als je in Nederland tijdens je werk te maken krijgt met patiënten uit andere culturen. We moedigen je daarom aan om je horizon te verbreden en een buitenlandervaring op te doen. Het is natuurlijk wel zaak om je buitenlandse stage goed voor te bereiden. Hoe pak je dit aan? We helpen je verder op weg en omschrijven de stappen die je moet doorlopen. Mocht je vragen hebben over dit stappen plan, dan kan je uiteraard contact opnemen met het International Office.

Wil je buiten het curriculum om een stage in het buitenland volgen? Meld dit dan altijd bij het International Office. Kijk op de Blackboard-community ‘UMCU GNK Internship Abroad’ voor meer informatie over extra curriculaire stages, of neem contact op met het International Office. 

Stap 1: Oriëntatie

Stap 2: Veiligheid

Stap 3: Kosten

Stap 4: Verzekeringen

Stap 5: Aanmelding & Toestemming

Stap 6: Voor vertrek

Stap 7: Bij terugkomst