Stage buitenland

We adviseren je om een jaar van tevoren te starten met de voorbereidingen. Neem tijdens de voorbereiding de stappen van de checklist goed door en mochten er onduidelijkheden zijn neem dan contact op met het International Office.

Tijdens de oriëntatiefase zijn er verschillende mogelijkheden om te zoeken naar een passende buitenlandse stage.

  • Bekijk Blackboard ‘UMCU GNK Internship Abroad’ voor ervaringsverslagen van andere studenten.
  • Onderzoek de stage mogelijkheden binnen het UMC Utrecht-netwerk. Als je al weet wat voor soort stage je wilt volgen kun je contact opnemen met het secretariaat van de betreffende afdeling.
  • Voor wetenschapsstages in het buitenland zijn er mogelijkheden bij de samenwerkende instellingen binnen het strategisch netwerk van het UMCU. Meer informatie over de strategische partners vind je op onze website.
  • We hebben een uitgebreide database met contactgegevens van studenten die stage hebben gelopen in het buitenland. Dit kan nuttig zijn voor informatie over buitenlandse instellingen, maar ook voor praktische zaken zoals huisvesting en kosten van levensonderhoud.

 

Zodra je een instelling hebt gevonden, moet je goedkeuring krijgen van zowel de coördinator keuzevakken als van het International Office. Download het CRU+ Aanmeldingsformulier Keuzeonderwijs Master jaar 1 & 2 en mail het ingevulde formulier ter goedkeuring naar de coördinator.

Begin pas met het maken van verdere voorbereidingen (regelen van vlucht, visum, huisvesting, etc.) nadat je van beide partijen goedkeuring hebt ontvangen. Over de te volgen stappen lees verder de aanvullende informatie op de checklist.

Zorg ervoor dat je buitenlandse stage goed in je rooster ingepast kan worden. Om dit te melden moet je langsgaan bij de afdeling coschappen tijdens het inloopspreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 12.30 - 13.30 uur in HB 1.08.

Het is verplicht om je buitenlandse stage te registeren in Osiris bij het tabblad buitenland (rechtsbovenin, na het inloggen in Osiris). Registreer je stage uiterlijk 3 maanden voor vertrek i.v.m. de tijd die er nodig is voor praktische zaken als verzekeringen, vaccinaties, visa etc. Een handleiding voor het invullen van Osiris buitenland vind je op Blackboard 'UMCU GNK Internship Abroad'.

Nadat je registratie in het Osiris tabblad buitenland is gecontroleerd en toegekend door het International Office, kun je online een 'confirmation letter' aanvragen. Je hebt deze brief nodig wanneer je voor vaccinaties of een PEP-pakket naar P&O Gezondheid gaat, maar ook voor het aanvragen van een visum, sommige beurzen of als bevestiging van de stage goedkeuring voor de gastinstelling. De confirmation letter verklaart dat je student bent aan de Uuniversiteit van Utrecht/het UMC Utrecht en voor welk studieonderdeel je naar het buitenland gaat met vermelding van land, stad, instelling en periode. Ook vermeldt de brief dat je onder de 'UMC Medical Indemnity & Public Liability' verzekering valt. Let op, dit geldt voor alle landen, met uitzondering van de VS, Australië en Canada. Voor deze bestemmingen is het namelijk noodzakelijk om je extra bij te verzekeren.

Als UU/UMC Utrecht student val je na registratie in Osiris buitenland onder de dekking van de 'UMC Medical Indemnity & Public Liability' verzekering tijdens je stageperiode in het buitenland. Dit geldt voor alle landen, met uitzondering van de VS, Canada en Australië. Per locatie verschilt de informatie over medische dekking; vraag altijd bij je buitenlandse stage instelling na of je via hen verzekerd bent of zelf een extra verzekering moet afsluiten. Contacten en vragen hierover verlopen veelal via het International Office van de buitenlandse stage instelling.

Wanneer je coschap plaatsvindt in een land waar de HIV/Aids prevalentie hoog is, dan zal de afdeling P&O Gezondheid een PEP-pakket (Post Exposure Package) beschikbaar stellen. Maak uiterlijk drie maanden voor vertrek een afspraak met P&O Gezondheid. Een afspraak maken kan alleen telefonisch, dagelijks van 9.00-10.00 uur, 088-7556400.

Neem je confirmation letter mee naar de afspraak en stuur hen van tevoren een ingevuld 'Intakeformulier reizigers' naar P&O Gezondheid. Op de Blackboard module ‘UMCU GNK internship abroad’ vind je dit formulier.  

Na bezoek aan een buitenlands ziekenhuis moet je een MRSA screening doen voordat je verder gaat met je studie. Je bent verplicht om dit binnen een week na terugkeer in Nederland te doen bij het ‘Laboratotium voor Klinische Microbiologie’ UMC Utrecht, G04, balie 22, dagelijks tot 16.00 uur.

De TBC screening dient plaats te vinden binnen acht tot twaalf weken na aankomst in Nederland. Zorg dat je hiervoor op tijd een afspraak maakt bij P&O gezondheid. Let op: de TBC-screening heeft betrekking op studenten die terugkeren van zowel klinische als niet-klinische buitenlandse stages.