Kwaliteit en Veiligheid

Handboek  Kwaliteit en Veiligheid

Met ingang van 2013 is de inhoud van dit Handboek kennis die iedere student Geneeskunde in UMC Utrecht over kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg moet bezitten. De belangrijkste normen voor kwaliteit en veiligheid worden in dit handboek uitgelegd.

Het UMC Utrecht werkt volgens de normen van de zogenaamde Joint Commission International (JCI), een accreditatieorgaan dat het UMC beoordeelt op kwaliteit en veiligheid. Dit handboek biedt de voor studenten Geneeskunde belangrijkste informatie om tijdens het klinisch onderwijs met een veiligheidsbril te leren kijken naar het eigen handelen, maar ook naar dat van anderen en naar het functioneren van het systeem. Deze benadering richt zich op voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg en verhoging van patiëntveiligheid.

De informatie in dit handboek wordt getoetst. Iedere student Geneeskunde moet voor deze toets geslaagd zijn. Details over wanneer de toets wordt afgenomen worden via andere weg bekend gemaakt. Het handboek zal tenminste jaarlijks worden bijgewerkt.