Stages & Coschappen

In de Master Geneeskunde loop je verschillende coschappen waarover onder Studieprogramma meer informatie te vinden is. Daarnaast loop je in het Schakeljaar een Wetenschapsstage en Algemene Semi-arts Stage, en heb je in de verschillende keuzemodules de mogelijkheid aanvullende stages of coschappen te lopen.

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens het klinisch onderwijs veilig en kundig handelt. Hiervoor is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven, waarin de belangrijkste normen worden uitgelegd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw positie als coassistent in het zorgproces kent. Dit wordt omschreven in de Regeling van de positie van geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk.

En natuurlijk is het ook essentieel dat jij jezelf veilig voelt tijdens elke stage of co-schap die je loopt. Maar wat nu als dat niet zo is?

Het is heel vervelend als jij tijdens je opleiding een voor jou ongewenste situatie meemaakt of erbij betrokken bent, in welke vorm dan ook.

Ongewenst gedrag is alles wat jij of iemand anders in de omgang en communicatie als onprettig, ongewenst of kwetsend ervaart en wat tot gevolg heeft dat jij of iemand anders zich niet langer veilig of prettig voelt in het werk, de opleiding, tijdens stage, co-schappen of in de privésfeer. Dit kan fysiek,
(non-)verbaal maar soms ook online plaatsvinden. Het gaat hierbij om hoe dit ongewenste gedrag ervaren wordt en niet om een heersende norm of wat een ander ervan vindt. 

Ongewenst gedrag is er in verschillende vormen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Met woorden – Een bepaalde opmerking, roddelen, de ander belachelijk maken, een koosnaam waar jij je niet fijn bij voelt of er wordt gescholden.
  • Met handelingen – Aanstaren, genegeerd of buitengesloten worden of competitief gedrag. 
  • Lichamelijk – Iemand raakt je ongewenst aan, slaat een arm om je schouder terwijl je dat niet wilt of reageert agressief.
  • Via media – Iemand stuurt je seksueel getinte berichten of post online iets lelijks over je.

Bespreken helpt!

Ongewenst gedrag hoort niet. Vaak is dit ook niet de intentie, maar soms gaat het mis. Bespreken helpt! Ook als je iemand wil bijstaan of aanspreken. Weet dat elke melding, elk onveilig gevoel ertoe doet, ook al voelt het misschien klein. Blijf er niet mee lopen. Op de website ditzijnwij.umcutrecht.nl vind je informatie en een toolkit met tips over wat je kunt doen, hoe je dat kunt doen en bij wie je allemaal terechtkunt. Neem gerust contact op met een persoon om in vertrouwen te nemen voor een luisterend oor. Je kan samen onderzoeken waar jouw behoefte ligt. We staan voor je klaar.