In de Master Geneeskunde loop je verschillende coschappen waarover onder Studieprogramma meer informatie te vinden is. Daarnaast loop je in het Schakeljaar een Wetenschapsstage en Algemene Semi-arts Stage, en heb je in de verschillende keuzemodules de mogelijkheid aanvullende stages of coschappen te lopen (voor het stageaanbod zie de UMC Utrecht website).

KonJoin is een online platform waarop onderzoekers en artsen gemakkelijk onderzoek en stageprojecten kunnen delen met studenten. Het platform bevordert de zichtbaarheid van onderzoekers, artsen en stagemogelijkheden, geeft onderzoekers en artsen mogelijkheden om de juiste studenten te werven, en maakt het voor studenten makkelijker om een interessante stageplek te vinden.  
Ga naar YouTube voor een korte toelichting en bekijk het platform via onderstaande knop.

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens het klinisch onderwijs veilig en kundig handelt. Hiervoor is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven, waarin de belangrijkste normen worden uitgelegd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw positie als coassistent in het zorgproces kent. Dit wordt omschreven in de Regeling van de positie van geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk.

Het kan zijn dat een ziekenhuis verzoekt om een bewijs dat je de verplichte reanimatietraining of de herhalingstraining hebt afgerond. Je kunt hiervoor in Osiris via een dossieroverzicht een uitdraai maken van het PLO onderwijs van bachelor jaar 3 of master jaar 2 waarin BLS/AED op een Voldoende staat. Hoe je dit moet doen, staat in de FAQ van PLO op Blackboard.

Studenten die stage gaan lopen binnen het UMC Utrecht krijgen een UMC stage account. In het document Accounts voor het lopen van een stage binnen het UMC Utrecht kun je lezen hoe dit geregeld wordt.

Tijdens je coschappen werk je met een elektronisch patiëntendossier. In het UMCU wordt gewerkt met het HiX-systeem. Voordat je met de coschappen start, heb je daarom de verplichte training hierin doorlopen. Deze training wordt gegeven in het voorbereidende blok van het eerste coschap dat je gaat lopen.

Vragen over HiX? Stuur een e-mail naar: Studentenintroductie@umcutrecht.nl