Het schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master Geneeskunde. Dit is een jaar van keuzes voor het schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding.

2x per jaar vind een Schakeljaar voorlichting plaats, meestal in januari en in juni/juli.
Bekijk hier de Powerpointpresentatie voorlichting schakeljaar.

Het Schakeljaar:

 • Is verdeeld in 8 periodes (P’s) van ieder 6 weken (zie jaarrooster Master jaar 3)
 • Heeft 6 instroommomenten, P1 t/m P6

In het Schakeljaar heb je recht op 4 weken vakantie:

 • Kerstvakantie, week 52 & 1 (in P3: bestaat uit 8 weken)
 • Zomervakantie, week 27 & 28 (in P7: bestaat uit 8 weken) De zomervakantie is in overleg met de begeleider evt. te verschuiven.

Het programma (48 weken)

 • Startblok, het eerste blok vóór andere onderdelen: 6 weken, inclusief Terugkomdagen (TKD’s) 8 x 1 dag
 • ASAS (Algemeen Semi Arts Stage): 12 weken, evt. 18 weken
 • Wetenschapsstage: 12 weken, evt. 18 of 24 weken
  • De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

 • Keuzestage(s): 1 of 2x 6 weken of 1x 12 weken:BSAS (Bijzondere Semi Arts Stage)
 • Afsluitblok: portfoliogesprek en Artsenbuluitreiking: 6 weken

Toegangseis voor het startblok en Wetenschappelijke Stage

 • CRU2006
  • Na het behalen van alle cursussen van Master jaar 1 en 2 én de UVT of (nieuwe) UVT Master jaar 1
  • Alle resultaten moeten 10 werkdagen voorafgaand aan het startblok op Osiris staan
 • CRU+
  • Na het behalen van 82 studiepunten van Master jaar 1 en 2
  • Alle vakken van Master jaar 1 zijn behaald
  • Van Master jaar 2 moeten alle vakken gevolgd zijn en minstens 1 blok en LINK behaald
  • Alle resultaten moeten 10 werkdagen voorafgaand aan het startblok op Osiris staan

Toegangseis voor ASAS, - en keuzestage

 • CRU2006
  • Voldoen aan toegangseis van het Startblok + de UVT van Master jaar 1 en 2.
 • CRU+/Overgangsregeling
  • Na het behalen van alle cursussen van Master jaar 1 en 2 en de UVT, eventueel aangevuld of vervangen door equivalenten in de verschillende curricula.

Toegangseis afsluitblok

Na behalen van alle vakken (of equivalenten in verschillende curricula) Master jaar 1, 2 en 3, met uitzondering van het Afsluitblok.

Informatie:

Lees ook de kopjes verder op deze pagina over de onderdelen van het Schakeljaar.

Hoe kun je je aanmelden voor een indeling van het Schakeljaar?

Om een indeling te krijgen voor het Schakeljaar dien je je aan te melden via het onderstaande aanmeldformulier. Let op: lees eerst alle informatie over wat het schakeljaar inhoudt en onderstaande informatie goed door voordat je je aanmeldt.

Je kunt je aanmelden voor een indeling van het Schakeljaar op het moment dat je 82 studiepunten van Master jaar 1 en 2 op Osiris hebt staan, inclusief UVT-1. Daarbij geldt dat alle cursussen van Master jaar 1 moeten zijn behaald. Let op: alleen het Startblok en Wetenschappelijke stage van het Schakeljaar kunnen worden gevolgd wanneer je nog niet de volledige 120 punten van M1 en M2 hebt behaald.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier Schakeljaar CRU.

Wanneer kun je je aanmelden voor een indeling van het Schakeljaar?

Wanneer je je kunt aanmelden hangt af van wanneer je wilt starten met het Startblok. De aanmeldingstermijn voor de verschillende startmomenten kan je aflezen uit onderstaande tabel. Let er dus goed op dat je het aanmeldformulier alleen invult binnen de juiste aanmeldingstermijn!.

Startblok P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Start in week 35 41 47 03 09 15 21 29
Aanmelding opent begin week 17 23 31 37 43 49 -* -*
Aanmelding sluit eind week 21 27 35 41 47 03 - -
Ontvangst indeling per mail in week 25 31 39 45 51 07 - -

*In P7 en P8 wordt geen startblok aangeboden en is instromen niet mogelijk.

Startblok al gedaan?

Degenen die een indeling willen voor het Schakeljaar maar het startblok al eerder hebben gevolgd, dienen zich op een ander moment aan te melden dan hierboven beschreven. Zie onderstaande tabel voor de juiste aanmeldperiode.

Let op: Na het beëindigen van je laatste onderwijsmoment van Master 2 en de start van je ASAS of keuzestages dient 10 werkdagen te zitten voor administratieve verwerking. Houd hier rekening mee bij het bepalen van je startmoment. Bv. eindigt je LINK op vrijdag in week 07 of 08 en heb je het Startblok en de wetenschapsstage al gedaan? Dan kun je niet starten in week 09 (P5), maar wel vanaf P6.

Start Schakeljaar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Start in week 35 41 47 03 09 15 21 29
Aanmelding opent begin week 49 17 23 31 37 43 49 49
Aanmelding sluit eind week 03 21 27 35 41 47 03 03
Ontvangst indeling per mail in week 07 25 31 39 45 51 07 07

Hoe wordt er ingedeeld?

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren. Doordat voorkeur echter geen garantie is, wordt er aangeraden te wachten met het plannen van zelf geregelde stages tot je de indeling hebt ontvangen.

Aantal studenten per Startblok:
P1 t/m P4 --> min. 30 en max. 60 studenten
P5 en P6 --> min. 15 en max. 60 studenten

Bij meer aanmeldingen wordt er geloot:
Uitgeloot bij > 90 ECTS --> plaatsing in volgend Startblok --> wel opnieuw aanmelden
< 90 ECTS --> je loot niet mee, je moet je opnieuw aanmelden als je meer dan 90 ECTS hebt behaald

Bij minder aanmeldingen:
Startblok kan worden geannuleerd --> automatische plaatsing in volgend Startblok.

Bezwaar tegen indeling:
Tot één week na ontvangst van de indeling via coschappen@umcutrecht.nl.

Informatie onderdelen Schakeljaar

De competenties die in het Schakeljaar worden opgedaan vormen het schakelprofiel. Dit kan een enkelvoudig of meervoudig profiel zijn, als voorbereiding op één specifieke of enkele samenhangende medische vervolgopleiding(en). Het blijft ook mogelijk om je in het schakeljaar breed te oriënteren op meerdere verschillende vakgebieden.

Op de website van de medische vervolgopleidingen staat een overzicht van de medische vervolgopleidingen in het UMC Utrecht met een uitgebreide beschrijving per opleiding.

Vitale Functies

Het Dedicated Schakeljaar "Vitale Functies" wordt ingevuld door de Anesthesiologie, Cardiologie, Intensive Care (IC), Longziekten, en Spoedeisende Geneeskunde (SEG). Bij al deze disciplines neemt de zorg aan de patiënt met bedreigde vitale functies een belangrijke plaats in. Voor meer informatie over het Dedicated Schakeljaar "Vitale Functies" download hieronder de informatiebrief.

Moeder & Kind

Het Dedicated Schakeljaar “Moeder & Kind” wordt ingevuld door de Kindergeneeskunde, Obstetrie/Gynaecologie en de Klinische Genetica. Naast deze drie hoofdspecialismen zijn ook andere disciplines bij dit profiel betrokken, zoals onder andere de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kinderchirurgie en de Neonatologie. De gemene deler is dat de gezondheid van de moeder en het kind centraal staat. Voor meer informatie over het Dedicated Schakeljaar “Moeder & Kind” download hieronder de informatiebrief.

Oncologie

Het Dedicated Schakeljaar Oncologie wordt ingevuld door de hoofdspecialismen: Interne Geneeskunde (afd. medische oncologie), Heelkunde (afd. chirurgische oncologie), Neurochirurgie, Kindergeneeskunde (afd. kinderoncologie Princes Maxima Centrum) en Longziekten. Al deze disciplines raken een gemeenschappelijk thema, namelijk de zorg en gezondheid van een oncologische patiënt. De insteek is dat de student kennis en ervaring opdoet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met een diversiteit aan aandoeningen, waarbij het accent ligt op de oncologie. Dit Dedicated Schakeljaar biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op een selectie van deze vakgebieden en geeft een zo compleet mogelijk beeld van de oncologische zorg.

Mobility

Het dedicated schakeljaar Mobility wordt ingevuld door vier hoofdspecialismen, namelijk: orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde. Daarnaast kun je je verdiepen in een breed palet van andere disciplines in je keuzeruimte.  

Interdisciplinair leren en samenwerking met andere professies is één van de speerpunten van het dedicated schakeljaar Mobility. Al de betrokken disciplines en professies raken een gemeenschappelijk thema, namelijk de zorg en gezondheid van een patiënt met klachten van het bewegingsapparaat.

De insteek is dat de student kennis en ervaring opdoet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met een diversiteit aan aandoeningen, waarbij het accent ligt op het steun- en bewegingsstelsel. Dit dedicated schakeljaar biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op een selectie van deze vakgebieden en geeft een zo compleet mogelijk beeld van de zorg rondom een patiënt met klachten van het bewegingsapparaat.

Ervaringen met het Dedicated Schakeljaar Mobility
“Tijdens mijn coschappen merkte ik al dat mijn aandacht steeds weer in de richting van het bewegingsapparaat getrokken. Een vervolg opleiding binnen de Orthopedie stond op dat moment boven aan mijn wensenlijstje, maar ook trauma-, revalidatie-, sportgeneeskunde en ook fysiotherapie bleef ik interessant vinden. Bij de voorlichting over het schakeljaar werd gesproken over een nieuw “Dedicated schakeljaar Mobility” waar precies deze gebieden in meegenomen werden. Met de belofte van extra onderwijsmomenten en een mentor was de keuze snel gemaakt om mij hiervoor aan te melden. Tijdens het jaar zijn er onderwijs momenten georganiseerd waarin je met een groep geïnteresseerde studenten wat dieper op de stof in kunt gaan en ik gekoppeld aan een mentor die mee kon denken over mijn vervolg stappen binnen het specialisme van mijn voorkeur. Een leerzaam jaar waarbij veel verschillende kanten van het bewegingsstelsel aan bod komen!”
Milou Hüsken, alumna en werkzaam als ANIOS Orthopedie
 

In het Startblok staat de vorming van een professionele attitude in het gebruiken en overdragen van klinische kennis en vaardigheden voorop. Het startblok is een verplicht theorieblok van 6 weken.
Een behoorlijk deel van het Startblok bestaat uit EBM (Evidence Based Medicine) onderwijs, waarbij je getraind wordt in het schrijven van een Evidence Based Case Report (EBCR). Gedurende de rest van het schakeljaar schrijf je samen met een medestudent een EBCR. Daarnaast volg je een onderwijsstage en zijn er bijeenkomsten gepland met als thema Professionaliteit (Medische Ethiek, Gezondheidsrecht, Kwaliteitszorg en Communicatie & Attitude).

De onderwerpen van het Startblok komen tijdens het schakeljaar terug op de terugkomdagen (TKD). In de vier periodes na je Startblok volg je acht verplichte terugkomdagen. De thema's van deze terugkomdagen zijn:

 • Gezondheidsrecht (GR1 en GR2)
 • Medische ethiek (ME1)
 • Science in transition (ME2)
 • Quality Improvement (KZ)
 • Palliatieve zorg (PZ)
 • Communicatie en attitude onderwijs (CA): persoon, professie en praktijk
 • Existentiële thematiek en betekenisgeving (ETB)

Ook is er elke TKD een college van EBM, waarbij vragen en problemen kunnen worden besproken over het schrijven van de EBCR’s.

Portfolio

Tijdens je schakeljaar werk je aan je portfolio. Hierover krijg je tijdens het startblok een voorlichting. Lees daarnaast de Leidraad Portfolio Schakeljaar.

Toegang tot Blackboard

Je dient je zelf voor het Startblok in te schrijven via Osiris, m.b.v. cursuscode: GNM301018.
Je ontvangt dan automatisch toegang tot de cursusinformatie op Blackboard.

Rooster

Het startblok-rooster wordt door de startblok-organisatie geplaatst op Blackboard. De student ontvangt toegang tot de Blackboard omgeving als hij/zij in Osiris is ingeschreven voor het startblok.

Contact

Sabine van Dijk-van der Sluijs: cru-epidemiology@umcutrecht.nl

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een (gepromoveerd) UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Uitzondering: voor een klinisch keuzecoschap in één van de volgende ziekenhuizen is geen UMCU begeleider nodig: het Prinses Maxima Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Ziekenhuis Gelderse Vallei, St. Jansdal, Beatrixziekenhuis, Rivierenland Tiel, Gelre Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Bravis Roosendaal, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tergooiziekenhuizen en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Wil je je stage in het buitenland doen?

Raadpleeg altijd eerst de site van International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een stage in het buitenland.
Indien je 18 of 24 weken in het buitenland stage loopt, realiseer je dan dat je in de problemen komt met de verplichte terugkomdagen van het startblok. Je bent namelijk verplicht om 8 terugkomdagen te volgen in Master jaar 3. Elk P-blok bevat 2 terugkomdagen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Wetenschapsstage duurt minimaal 12 weken en kan eventueel verlengd worden tot 18 of 24 weken (in de keuzeruimte). Deze stage is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Je moet deze stage geheel zelf organiseren. Je maakt zelf, in overleg met de afdeling waar je een stage wilt doen, een onderzoeksplan. Dit plan moet zijn goedgekeurd door de coördinator van de wetenschapsstage voordat deze stage plaatsvindt. Je kunt het voorstel (uiterlijk 8 weken van te voren) inleveren via Scorion.

De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

Voor wetenschapsstage op interne- en externe locaties volg onderstaande stappen:

 1. Kies een stageplaats van 1e voorkeur.
 2. E-mail je motivatie en afspraakmogelijkheden met stage aanbieder
 3. Maak een stage voorstel en bespreek dit met de stage aanbieder
 4. Verbeter eventueel het onderzoeksvoorstel
 5. Stuur het volledig ingevulde onderzoeksvoorstel in via het formulier in, Scorion.

Dr. N. Bovenschen, examinator, heeft op woensdag een inloopspreekuur van 13.00 - 14.00 uur, Kamer AZU G03.504
Route: Neem de lift bij de Pitstop naar 3e verdieping. Uit lift links door klapdeuren. Eerste gang links. Eerste gang rechts. Tweede deur links.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Archiveren verslagen/scripties in Osiris - scriptiearchief

Vanaf 1 september 2021 worden de verslagen van Wetenschapsstage gearchiveerd in Osiris.

Alleen voor Wetenschapsstage Master 3 geldt dat je naast het archiveren ervoor kunt kiezen om je scriptie te publiceren. Naast het archiveren kun je ervoor kiezen om je scriptie/verslag te publiceren, inclusief het moment en versie ter publicatie. De scripties zijn na publicatie openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen via zoeksystemen zoals Google en WorldCat. Het besluit voor wel/niet en wanneer publiceren van je scriptie gaat uitsluitend in overleg met de eindbeoordelaar van je stage en scriptie.

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Semi-artstage (ASAS) is voor alle studenten verplicht. Je kunt bij aanmelding 3 voorkeuren opgeven voor het specialisme waarbij je deze stage wilt volgen en je motivatie voor een specialisatie kun je bekrachtigen bij opmerking.  Onderwijszaken bepaalt de indeling van ASAS. Deze stage kun je niet zelf regelen en de locaties worden verdeeld vanuit de divisie. In de ASAS werk je als semi-arts op het niveau van een beginnend arts-assistent. Daardoor verbreed en verdiep je algemeen medische vaardigheden en bereid je goed voor op het zelfstandig functioneren als basisarts. De ASAS kan eventueel verlengd worden tot 18 of 24 weken (in de keuzeruimte).

De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Bijzondere semi-artsstage (BSAS) is een 12 weken geregelde keuzestage. Deze stage is niet verplicht, maar kan als invulling van de 12 weken keuzeruimte gelden. Het doel van dit type semi-artsstage is om je de mogelijkheid te bieden nader kennis te maken met specialismen waarin geen reguliere coschappen worden aangeboden en/of die zich door hun bijzondere karakter niet lenen voor een algemene semi-artsstage. Ook hier werkt de semi-arts op het niveau van een beginnend arts-assistent.

De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

Zie het overzicht van de specialismen die een BSAS aanbieden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zie voor meer informatie over de keuzestages in de master ook de pagina Keuzeonderwijs Master.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een (gepromoveerd) UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Uitzondering: voor een klinisch keuzecoschap in één van de volgende ziekenhuizen is geen UMCU begeleider nodig: het Prinses Maxima Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Ziekenhuis Gelderse Vallei, St. Jansdal, Beatrixziekenhuis, Rivierenland Tiel, Gelre Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Bravis Roosendaal, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tergooiziekenhuizen, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en GGZ instellingen Altrecht, GGZ Centraal en Reinier van Arkel.

Wil je je stage in het buitenland doen?

Raadpleeg altijd eerst de site van International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een stage in het buitenland.
Indien je 18 of 24 weken in het buitenland stage loopt, realiseer je dan dat je in de problemen komt met de verplichte terugkomdagen van het startblok. Je bent namelijk verplicht om 8 terugkomdagen te volgen in Master jaar 3. Elk P-blok bevat 2 terugkomdagen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Als je de 12 weken keuzeruimte niet gebruikt voor een BSAS of een verlenging van je wetenschappelijke stage, moet je deze ruimte opvullen met één of twee stages naar keuze. Je kunt deze stage(s) geheel zelf regelen:  deze stage(s) moet dan 8 weken voorafgaand zijn goedgekeurd door de coördinator van de keuzestage. Bij een klinische of niet klinische stage moet deze voldoen aan de criteria van de keuzestages Master, bij een wetenschappelijke keuzestage moet deze voldoen aan de criteria voor wetenschappelijke stage in masterjaar 3. Je kunt ook kiezen voor een geregelde stage van 6 weken. Zie de links hieronder voor meer informatie.

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een (gepromoveerd) UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Uitzondering: voor een klinisch keuzecoschap in één van de volgende ziekenhuizen is geen UMCU begeleider nodig: het Prinses Maxima Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Ziekenhuis Gelderse Vallei, St. Jansdal, Beatrixziekenhuis, Rivierenland Tiel, Gelre Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Bravis Roosendaal, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tergooiziekenhuizen, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en GGZ instellingen Altrecht, GGZ Centraal en Reinier van Arkel.

Wil je je stage in het buitenland doen?

Raadpleeg altijd eerst de site van International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een stage in het buitenland.
Indien je 18 of 24 weken in het buitenland stage loopt, realiseer je dan dat je in de problemen komt met de verplichte terugkomdagen van het startblok. Je bent namelijk verplicht om 8 terugkomdagen te volgen in Master jaar 3. Elk P-blok bevat 2 terugkomdagen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gezondheidsrecht

Doel van de keuzestage gezondheidsrecht is de student in 6 weken wegwijs te maken in een onderdeel van het gezondheidsrecht dat haar of hem interesseert. Het onderwerp wordt in overleg met de docent gekozen. De stage resulteert in een onderzoeksverslag.

Methode die wordt gehanteerd is het beargumenteerd beantwoorden van een samen met de docent geformuleerde onderzoeksvraag door het bestuderen van relevante literatuur, rechtspraak en wetgeving.

Medische Ethiek

In deze 6 weken stage doet de student een systematisch literatuurstudie, eventueel na een eerste inleidende week. Er wordt meer en theoretischer literatuur bestudeerd. Het verslag bestaat niet alleen uit een weergave van de posities van anderen maar er vindt ook een inhoudelijke, thematische ordening van het werk van anderen plaats. Dat laatste vormt zeker ook blijk van een academische, intellectuele arbeid. Wekelijks vindt een leergesprek van minstens een uur plaats. De studenten worden begeleid door stafleden Medische Ethiek van de afdeling Medical Humanities van het Julius Centrum.

Medische Psychologie (Helen Dowling instituut)

Een psycho-oncologische stage

Bij het Helen Dowling Instituut (HDI) krijg je in 6 weken een uitgebreid kijkje in de keuken van de psycho-oncologie. Het HDI is de grootste en oudste ggz-instelling op dit gebied. Hier worden mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden geholpen bij het emotioneel verwerken van kanker met diverse therapieën volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Hoe ga je om met de diagnose kanker? Hoe laat je het leven los? En hoe richt je je leven in, als je weet dat je doodgaat, maar ook nog tijd voor je hebt?

Tijdens deze stage krijg je de kans aanwezig te zijn bij intakegesprekken, vervolggesprekken en vaak ook bij gesprekken met partners en/of gezin (systeemtherapie). Als aankomend arts krijg je inzicht in de problematiek die gepaard kan gaan met een levensbedreigende ziekte en zie je van dichtbij hoe cliënten daar verschillend mee omgaan (copingstijlen). Daarnaast sluit je aan bij ons teamoverleg, alsmede -intervisies en kan je aanwezig zijn bij het spreekuur van onze psychiater. Soms is er ook de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij groepstherapieën. Zoals bijvoorbeeld bij de groep ‘jong & kanker’.

Meer weten? Neem contact op met de stage begeleider vanuit het UMCU: Jacqueline van Wijngaarden j.j.vanwijngaarden-3@umcutrecht.nl

Onderwijsstage

Een bijzondere keuzestage is de Onderwijsstage. Deze stage van 6 weken mondt uit in een junior-kwalificatie onderwijs (Studenten Onderwijs Kwalificatie, STOK).

Elementen uit deze stage zijn onder andere:

 • verzorgen van 30 uur contactonderwijs;
 • uitvoeren van een onderwijskundig adviesproject in het studieonderdeel waarin het onderwijs is gegeven;
 • uitwerken van een medisch onderwijskundig onderwerp;
 • opstellen van tentamenvragen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Het afsluitblok is een periode van 6 weken waarin je na administratieve afhandelingen en het portfoliogesprek je mag voorbereiden op het in ontvangste nemen van je diploma in de Artsenbuluitreiking. Over dit alles vind je meer informatie onder Afstuderen.

Aangepaste inhoud portfolio CRU (i.v.m. COVID19)

In verband met de COVID-situatie is besloten om een aangepaste vereiste inhoud te hanteren voor het in te leveren Portfolio. Omdat hier wat onduidelijkheid over leek te bestaan willen we dit nog even extra onder de aandacht brengen.

De inhoud van het portfolio dient het volgende te bevatten en als pdf opgeslagen te worden:

 1. Slotbeschouwing schakeljaar (doel bij begin en oordeel over behalen competenties, max 2 A4).
 2. CV + plan voor de toekomst, max 2 A4
 3. Overzicht inhoud schakeljaar (welke stages/ wanneer/ waar), 1 A4
 4. Eind beoordeling per stage (alleen schakeljaar, eindbeoordelingen LINKS hoeven hier niet bij) *
 5. Eind beoordelingen professioneel gedrag *

* Scorion formulieren kunnen als PDF worden opgeslagen door de Print-knop linksonderin aan te klikken. Vervolgens dient als printer Adobe PDF of Opslaan als PDF gekozen te worden (de terminologie kan afhankelijk van het device verschillen).

Zie ook de Leidraad Portfolio voor meer informatie.