Schakeljaar (jaar 3)

Het schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master Geneeskunde. Dit is een jaar van keuzes voor het schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding.

2x per jaar vind een Schakeljaar voorlichting plaats, meestal in januari en in juni/juli.

De eerstvolgende voorlichting vindt plaats op maandag 10 juni van 19.00 - 20.30 uur. Het betreft een online voorlichting.

De link naar de Teamsmeeting is https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3AoZZFdSSJUytemHT1dVWiYb5pdyithOE9y0AZZ9zDa481%40thread.tacv2/?groupId=ed5268b7-ebdf-4fd9-b389-135c553c9ac3&tenantId=d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7

De code om de voorlichting mee binnen te komen, is 355xnnv

Bekijk hier de Powerpointpresentatie van de eerdere voorlichting schakeljaar.

Informatie onderdelen Schakeljaar