Schakeljaar (jaar 3)

Het schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master Geneeskunde. Dit is een jaar van keuzes voor het schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding.

2x per jaar vind een Schakeljaar voorlichting plaats, meestal in januari en in juni/juli.
Bekijk hier de Powerpointpresentatie voorlichting schakeljaar.

Informatie onderdelen Schakeljaar