Keuzeonderwijs Master

Op deze pagina is algemene informatie en nieuws te vinden over het keuzeonderwijs master. Op Blackboard: ‘My Communities - UMCU GNK Keuzeonderwijs master CRU+’ vind je de specifieke informatie, mededelingen en alle belangrijke documenten en richtlijnen die je nodig hebt voor de aanmelding, uitvoering en afronding van dit keuzeonderwijs. Check Blackboard dus ook voorafgaand aan je aanmelding.  

Aanmelding

Let op: Voor je een keuzestage doet, dien je je voorafgaand aan de start aan te melden via het digitale formulier dat in Scorion beschikbaar is:

  • Aanmeldtermijn in Scorion wetenschappelijke stages Ma1/2: uiterlijk 8 weken voor aanvang
  • Aanmeldtermijn in Scorion (niet)-klinische keuzestages Ma2/3 in NL: uiterlijk 4 weken voor aanvang

Voor de start van de stage moet je ook voldoen aan de ingangseisen. Deze staan genoemd in het aanmeldingsformulier.

Actueel

Vanaf 2023 is een keuzecoschap huisartsgeneeskunde weer mogelijk. Let op: wil jij een keuzecoschap huisartsgeneeskunde doen? De aanmelding betreft een specifieke procedure en verloopt in eerste instantie altijd via het onderwijssecretariaat HAG. Je mag niet zelf een plek uitzoeken. Zie de Blackboard community keuzeonderwijs master voor meer informatie.

Keuzeonderwijs master

In Master jaar 1 t/m 3 van CRU+ zijn er vier perioden van 6 weken ingeroosterd voor keuzeonderwijs. Voor de meeste studenten vindt Keuze1 plaats in master jaar 1 en Keuze2 in master jaar 2. Keuze ma 3 vindt verspreid over het schakeljaar plaats.

Richtlijnen, criteria en procedures

Het is heel belangrijk om tijdig het document Richtlijnen en criteria keuzeonderwijs Master CRU+ goed te bestuderen. Dit document en alle overige informatie is ook te vinden op Blackboard ‘My Communities - UMCU GNK Keuzeonderwijs master CRU+’. Gebruik het aanmeldformulier via Scorion om je aan te melden voor je stage en doe dit dus uiterlijk 8 weken voorafgaand aan je stage.

Hulp bij het vinden van een stageplek

Vanaf heden wordt voor de master GNK het platform KonJoin gebruikt als centrale plaats voor het vinden van verschillende keuzestages. Je kan hier vanaf nu, naast wetenschappelijke stages, ook klinische keuzecoschappen, niet-klinische stages én buitenlandse stageplekken vinden!

Hoe werkt KonJoin?

  1. Log in op https://uu.konjoin.nl met je solisID en registreer bij de eerste keer inloggen.
  2. De verschillende keuzestages geneeskunde zijn te vinden onder “Projecten”.
  3. Middels de GNK-filters in de linker kolom onder “Type Project” -> “Meer” kan je makkelijk navigeren tussen de verschillende typen stages.
  4. Neem bij interesse contact op met de vermelde contactpersoon uit de informatie van de specifieke stage.

Voor meer informatie over de keuzestages in het schakeljaar, zie: