In Master jaar 1 en 2 van CRU+ zijn er twee perioden ingeroosterd voor keuzeonderwijs. Voor de meeste studenten vindt Keuze1 plaats in master jaar 1 en Keuze2 in master jaar 2.

Vanaf 1 september 2017 bestaat Keuzeonderwijs master jaar 1 & 2 in CRU2006 niet meer. Je volgt het keuzeonderwijs dan automatisch in CRU+. Er zijn een aantal veranderingen in CRU+. Lees de regels en richtlijnen van keuzeonderwijs Ma1 &2 in CRU+ eerst goed door en gebruik het juiste aanmeldingsformulier.

Het doel van het keuzeonderwijs in Master jaar 1 & 2 is om:

  • je als student in staat te stellen om je gebieden van bijzondere interesse nader te kunnen exploreren,
  • je als student te stimuleren om meer kennis in de diepte op te doen
  • je als student kennis te laten maken met de vele aspecten van het klinische en/of wetenschappelijke werk.

Van jou als student wordt - in samenspraak met je begeleider - een individuele invulling van het keuzeonderwijs verwacht, waarbij het opstellen van specifieke doelstellingen afhankelijk zal zijn van het project.

Vormen

Het keuzeonderwijs kan verschillende vormen aannemen, zoals een eerste stap in de richting van wetenschappelijk onderzoek, een vakinhoudelijke verdieping op een bepaald terrein, een keuzecoschap, een keuzeproject buiten het UMC Utrecht, maar wel gerelateerd aan de medische studie, etc.

Richtlijnen, criteria en procedures

Het is heel belangrijk om tijdig het document ‘de Richtlijnen, criteria en procedures’ van het keuzeonderwijs in Master jaar 1 & 2 goed te bestuderen. Dit document is ook te vinden op Blackboard bij ‘My Communities’.

Een overzicht van het stageaanbod binnen het UMC Utrecht vind je hier.