In Master jaar 1 t/m 3 van CRU+ zijn er vier perioden van 6 weken ingeroosterd voor keuzeonderwijs. Voor de meeste studenten vindt Keuze1 plaats in master jaar 1 en Keuze2 in master jaar 2, keuze ma 3 vindt verspreid over het schakeljaar plaats. Keuzeonderwijs master jaar 3 wordt alleen nog in CRU2006 gevolgd indien je het STARTblok voor P1 2018 hebt gevolgd.  

Er zijn een aantal veranderingen in CRU+. Lees de regels en richtlijnen van keuzeonderwijs master in CRU+ eerst goed door en gebruik het juiste aanmeldingsformulier.

Het doel van het keuzeonderwijs in de Master is om:

  • je als student in staat te stellen om je gebieden van bijzondere interesse nader te kunnen exploreren,
  • je als student te stimuleren om meer kennis in de diepte op te doen
  • je als student kennis te laten maken met de vele aspecten van het klinische en wetenschappelijke werk.

Van jou als student wordt - in samenspraak met je begeleider - een individuele invulling van het keuzeonderwijs verwacht, waarbij het opstellen van specifieke doelstellingen afhankelijk zal zijn van het project.

Vormen

Het keuzeonderwijs kan verschillende vormen aannemen, zoals een eerste stap in de richting van wetenschappelijk onderzoek, een vakinhoudelijke verdieping op een bepaald terrein, een keuzecoschap, een keuzeproject buiten het UMC Utrecht, maar wel gerelateerd aan de medische studie, etc.

Richtlijnen, criteria en procedures

Het is heel belangrijk om tijdig het document Richtlijnen en criteria keuzeonderwijs Master CRU+ goed te bestuderen. Dit document is ook te vinden op Blackboard bij ‘My Communities’ (UMCU GNK Keuzeonderwijs master CRU+).

Een overzicht van het stageaanbod binnen het UMC Utrecht vind je hier.
Een overzicht met stageplaatsen Public Health vind je op de stagesite van Public Health. Je vindt hier een link naar de stagehandleiding, waar je meer kunt lezen over de verschillende stagerichtingen binnen Public Health, de richtlijnen en de aanmeldingsprocedure.