Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 vond plaats op maandag 18 februari. Kon je hier niet bij zijn of wil je nog eens terugkijken wat daar toen is gezegd, bekijk dan de presentatie.

In het voorjaar (mei) vindt de selectie plaats. Houd de website goed in de gaten. De exacte deadline voor aanmelding wordt op de website en via de nieuwsbrief bekend gemaakt omstreeks januari.

De aanmeldingstermijn voor de selectieprocedure van het Honoursprogramma master 2019-2021 is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden.