Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde ontvangen hierover informatie per email.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 vindt plaats op maandag 18 februari 17.30-19.00 uur in de colloquiumzaal van de afdeling pathologie (H04.102, liften bij de D-toren naar de 4e etage, vervolgens twee maal rechts vind je de afdeling pathologie. Zodra je de schuifdeuren door bent, is de colloquiumzaal direct de eerste deur rechts).

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 moeten uiterlijk 8 april 2019 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.