Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 vond plaats op maandag 18 februari. Kon je hier niet bij zijn of wil je nog eens terugkijken wat daar toen is gezegd, bekijk dan de presentatie.

Er zijn onverwacht nog enkele plaatsen overgebleven voor deelname aan het Honoursprogramma master. Voldoe je aan de selectie-eisen voor studievoortgang en de hoogte van je cijfers dan nodigen we je uit om alsnog te solliciteren voor een plaats. Aanmeldingen voor deze verlengde selectie voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 moeten uiterlijk 3 juni 2019 23:59 uur ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.