Honoursprogramma Master Geneeskunde

Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2024-2026 vond plaats op woensdag 14 februari 2024. 
Bekijk hier de Powerpointpresentatie van de informatiebijeenkomst.

Locatie: Colloquiumzaal van de afdeling pathologie (H04.102), UMC Utrecht.
(Lift bij de D-toren naar de 4e etage, vervolgens twee maal rechts vind je de afdeling pathologie. Zodra je de schuifdeuren door bent, is de colloquiumzaal direct de eerste deur rechts. Ga niet via de H toren, de gang is daar afgesloten). 

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2024-2026 moeten uiterlijk 21 april 2024 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.