Nieuws

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2020-2022 vindt vond plaats op maandag 10 februari. Kon je hier niet bij zijn of wil je nog eens terugkijken wat daar toen is gezegd, bekijk dan de presentatie.

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2020-2022 moeten uiterlijk 6 april 2020 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.