Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde ontvangen hierover informatie per email.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2018-2020 vond plaats op maandag 19 februari. Kon je hier niet bij zijn of wil je nog eens terugkijken wat daar toen is gezegd. bekijk dan de presentatie.

De aanmeldingstermijn voor de selectieprocedure van het Honoursprogramma master 2018-2020 is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden. In het voorjaar (mei) vindt de selectie plaats.

Houd de website goed in de gaten voor details over het Honoursprogramma Master 2019-2021. De exacte deadline voor aanmelding wordt via de website bekend gemaakt omstreeks januari.