Honoursprogramma Master Geneeskunde

Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2023-2025 vindt plaats op maandag 6 februari 2023, tijd 17.30-19.00 uur. 

Locatie: Colloquiumzaal van de afdeling pathologie (H04.102), UMC Utrecht.
(Lift bij de D-toren naar de 4e etage, vervolgens twee maal rechts vind je de afdeling pathologie. Zodra je de schuifdeuren door bent, is de colloquiumzaal direct de eerste deur rechts. Ga niet via de H toren, de gang is daar afgesloten). 

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2023-2025 moeten uiterlijk 23 april 2023 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.