Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2021-2023 vindt online plaats op maandag 8 februari 2021, tijd 17.30-19.00 uur. Je kan je per mail (m.j.clement@umcutrecht.nl)  aanmelden ovv naam en mailadres. Een uitnodiging met link naar de Webex meeting ontvang je in je mailbox zodat je kan deel nemen. Deze uitnodiging mag ook doorgestuurd worden naar geïnteresseerde studenten.

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2021-2023 moeten uiterlijk 30 mei 2021 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.