Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuswbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 vond plaats op maandag 18 februari. Kon je hier niet bij zijn of wil je nog eens terugkijken wat daar toen is gezegd, bekijk dan de presentatie.

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2019-2021 moeten uiterlijk 8 april 2019 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.