Honoursprogramma Master Geneeskunde

Nieuws

Jaarlijks wordt half februari een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Master georganiseerd. Alle derdejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Master 2022-2024 vindt plaats op maandag 7 februari 2022, tijd 17.30-19.00 uur. Je kunt je per mail (m.j.clement@umcutrecht.nl) aanmelden ovv naam en mailadres.

Locatie: Colloquiumzaal van de afdeling pathologie (H04.102), UMC Utrecht.
(Lift bij de D-toren naar de 4e etage, vervolgens twee maal rechts vind je de afdeling pathologie. Zodra je de schuifdeuren door bent, is de colloquiumzaal direct de eerste deur rechts).

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2022-2024 moeten uiterlijk 24 april 2022 ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief, CV, naam van een beoogde begeleider en een concept projectvoorstel voor het individuele onderzoekstraject. Zie verder onder Selectie.