Toetsing en exit criteria

Toetsing

De toetsing bestaat uit de beoordeling van de literatuurstudie, het onderzoeksverslag en het reflectieverslag. Het eindcijfer wordt door de coördinator bepaald en is gebaseerd op de beoordeling van de literatuurstudie en het onderzoeksverslag. Het cijfer wordt toegekend indien u heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij alle groepsbijeenkomsten en een voldoende heeft behaald voor het reflectieverslag.

Bij het tijdig en succesvol afronden van het Honoursprogramma krijgt u een certificaat uitgereikt. Tevens wordt het programma bij uw afstuderen vermeld op uw diplomasupplement als extracurriculair programma van 20 studiepunten.  

Exit criteria

De deelname aan het Honoursprogramma wordt na afloop van een studiejaar beëindigd indien:

  • de student niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht bij de verschillende activiteiten van het Honoursprogramma;
  • de student onvoldoende actieve participatie toont in de activiteiten van het Honoursprogramma;
  • de studievoortgang in gevaar komt;
  • de student een onvoldoende heeft gekregen voor professioneel gedrag;
  • de student betrokken was bij fraude of plagiaat.