Selectie

Selectie voor het Honoursprogramma Master vindt jaarlijks plaats in april-juni. Zowel studenten die het Honoursprogramma bachelor hebben gevolgd als studenten die dit programma niet hebben gevolgd, kunnen worden geselecteerd voor het Honoursprogramma master

Wijze van aanmelden

Om je te kunnen aanmelden voor de selectie voor het Honoursprogramma Master 2024-2026 moet je de volgende stappen doorlopen:

1. Schrijf je uiterlijk vrijdag 19 april 2024 in op OSIRIS voor de cursus Selectie Honoursprogramma master (GNM400117) – LET OP: dit kan pas na afloop van de informatiebijeenkomst van 14 februari.

2. Je wordt automatisch ingeschreven in de bijbehorende Blackboard cursus. Nadat je je hebt ingeschreven in OSIRIS kan dit twee dagen duren voordat de cursus zichtbaar is op Blackboard.

Heb je een tussenjaar en sta je niet ingeschreven als student, dan kun je jezelf niet inschrijven in OSIRIS. Stuur in dat geval een e-mail aan mevrouw Clement via M.J.Clement@umcutrecht.nl

3. In de Blackboard cursus dien je uiterlijk zondag 21 april 2024 om 23:59 uur in 1 PDF-bestand een viertal documenten in te leveren, te weten: je CV met pasfoto, een recent studievoortgangsoverzicht uit OSIRIS, een motivatiebrief en een concept projectvoorstel voor je individuele onderzoekstraject.

LET OP! Aanmeldingen die na 21 april worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Selectiecriteria

Om te kunnen worden geselecteerd dient de student aan de volgende criteria te voldoen:

  • de student doorloopt de studie nominaal. Dit wil voor een masterstudent zeggen dat die de cursussen van bachelor jaar 1 t/m 3 nominaal moet hebben behaald. 
  • het gemiddelde van de bachelor cursussen is minimaal een 7.0 (incl. herkansingen).

Verder vindt de selectie plaats op basis van een motivatiebrief met cv en een selectiegesprek aan de hand van de volgende items:

  1. aantoonbare motivatie voor deelname aan het Honoursprogramma;
  2. affiniteit met onderzoek / verbreding, eventueel blijkend uit (extracurriculaire / buitenschoolse) activiteiten;
  3. vertonen van veel eigen initiatief
  4. motivatie en capaciteiten voor het volgen van extracurriculair onderwijs;
  5. globale ideeën over invulling van het individuele traject. NB. Van kandidaten voor het Honoursprogramma Master wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het selectiegesprek al contact hebben gelegd met een beoogd begeleider voor het individuele onderzoekstraject, en bij de motivatiebrief al een concept projectvoorstel in kunnen dienen.

De student dient elk item in de motivatiebrief toe te lichten. Deze items komen ook in het selectiegesprek aan de orde.

Honourscommissie

De selectie wordt uitgevoerd door de Honourscommissie.

Alle leden van de Honourscommissie zijn werkzaam in het UMC Utrecht.

Maximum aantal

Per jaar kunnen maximaal 30 studenten instromen in het Honoursprogramma Master. De groep is meestal kleiner, ca. 15 studenten.