Selectie voor het Honoursprogramma Master vindt jaarlijks plaats in april-juni. Zowel studenten die het Honoursprogramma bachelor hebben gevolgd als studenten die dit programma niet hebben gevolgd, kunnen worden geselecteerd voor het Honoursprogramma master

De deadline voor aanmelding voor de selectie van het cohort 2019-2021 is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden.

Selectiecriteria

Om te kunnen worden geselecteerd dient de student aan de volgende criteria te voldoen:

  • de student doorloopt de studie nominaal. Dit wil voor een masterstudent zeggen dat die de cursussen van bachelor jaar 1 t/m 3 nominaal moet hebben behaald. 
  • het gemiddelde van de bachelor cursussen is minimaal een 7.0 (incl. herkansingen).

Verder vindt de selectie plaats op basis van een motivatiebrief met cv en een selectiegesprek aan de hand van de volgende items:

  1. aantoonbare motivatie voor deelname aan het Honoursprogramma;
  2. affiniteit met onderzoek / verbreding, eventueel blijkend uit (extracurriculaire / buitenschoolse) activiteiten;
  3. vertonen van veel eigen initiatief
  4. motivatie en capaciteiten voor het volgen van extracurriculair onderwijs;
  5. globale ideeën over invulling van het individuele traject. NB. Van kandidaten voor het Honoursprogramma Master wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het selectiegesprek al contact hebben gelegd met een beoogd begeleider voor het individuele onderzoekstraject, en bij de motivatiebrief al een concept projectvoorstel in kunnen dienen.

De student dient elk item in de motivatiebrief toe te lichten. Deze items komen ook in het selectiegesprek aan de orde.

Honourscommissie

De selectie wordt uitgevoerd door de Honourscommissie.

Alle leden van de Honourscommissie zijn werkzaam in het UMC Utrecht.

Maximum aantal

Per jaar kunnen maximaal 30 studenten instromen in het Honoursprogramma Master. De groep is meestal kleiner, ca. 15 studenten.