Programma Honoursprogramma Master

Uitgebreide informatie over het Honoursprogramma Master is terug te vinden in het blokboek, zie onderaan deze pagina.

De start van het programma is in september van Master jaar 1, het programma eindigt twee jaar later in juni.

Globale opbouw HP Master

Jaar 1 Master:

  • Vijf groepsbijeenkomsten en verder uitwerken projectvoorstel individueel onderzoekstraject
  • Formatieve beoordeling van projectvoorstel individueel onderzoekstraject door de Honours Commissie
  • Start individueel onderzoektraject

Jaar 2 Master:

  • Individueel onderzoekstraject
  • Vier groepsbijeenkomsten 
  • Afsluitende bijeenkomst 

Tijdsinvestering

Het programma bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten (5 EC) en een individueel onderzoekstraject  van 15 EC. Een EC (studiepunt) staat ongeveer gelijk aan 28 uur studeren. Dus voor het programma moet er rekening worden gehouden met 560 uur (14 weken van 40 uur) extra tijdsinvestering naast het reguliere onderwijsprogramma, verspreid over 2 jaar. De uiteindelijke tijdsinvestering en de verdeling over de twee jaren is afhankelijk van het onderzoekstraject waar de student voor kiest en van de eigen planning van de student.