Groepsbijeenkomsten

De groepsbijeenkomsten worden gehouden van 17.30-21.30 uur. Naast de 4 contacturen wordt uitgegaan van 16 uur zelfstudie. Het volgen van de groepsbijeenkomsten is verplicht.

De groepsbijeenkomsten staan in het licht van:

  • Reflectie op deelname aan het Honours Programma en de activiteiten die hierbij horen;
  • Basisvaardigheden die nodig zijn voor het individuele onderzoekstraject, en;
  • Medical Humanities: Inhoudelijke bespreking van een onderwerp onder leiding van een expert (bijvoorbeeld evidence based medicine, wetenschapsfilosofie, juridische aspecten van geneeskunde). Studenten bereiden deze bijeenkomsten voor aan de hand van literatuur.

Van één bijeenkomst bepalen studenten zelf het onderwerp.