De Honoursprogramma’s

De Utrechtse geneeskundeopleiding heeft twee Honoursprogramma’s:

  • Het Honoursprogramma Bachelor in de bachelor geneeskunde;
  • Het Honoursprogramma Master in het 1e en 2e jaar van de master geneeskunde.

Het Honoursprogramma master moet gezien worden als een voortzetting van het Honoursprogramma bachelor. De verschillen tussen de programma’s zijn:

  • De inhoud van de groepsavonden;
  • Vanzelfsprekend zijn de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de output hoger;
  • Hierdoor is ook het uitstroomniveau van de studenten hoger.

Hoofddoelstelling: Verdieping en verbreding

Het Honoursprogramma beoogt primair studenten te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Dit is bewust breed geformuleerd.  Het is de bedoeling studenten in de opleiding uit te dagen om wetenschappelijke professionaliteit te koppelen aan academische vorming en verbreding op een terrein dat aansluit bij hun persoonlijke ambitie. Daarbij zijn relevantie ten aanzien van het arts zijn en een wetenschappelijke benadering de belangrijkste voorwaarden. De focus kan dus primair klinisch of biomedisch zijn, maar bijvoorbeeld ook op medisch beleids- en/of onderwijs gebied liggen. Groei in wetenschappelijke attitude bij het hanteren van informatie is hierin een kerndoel.

Na afronding van het HP moeten studenten zich bewust zijn van de spelers en krachten in het medisch (onderzoeks)veld, dit kunnen plaatsen in de maatschappelijke context, en kunnen reflecteren op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de geneeskunde en haar bestaansrecht. Studenten getuigen van een academische habitus binnen de geneeskunde en dragen deze binnen en buiten de geneeskunde uit.