Honours

Honoursprogramma Master Geneeskunde

Het Honours Programma (HP) CRU Master is een extracurriculair programma in het 1e en 2e jaar van de master opleiding en heeft een studielast van 20 EC.

Het programma is gericht op verdieping én verbreding van kennis en vaardigheden t.o.v. het reguliere onderwijsprogramma. De verdieping vindt met name plaats via het doen van wetenschappelijk onderzoek. Verbreding wordt met name gerealiseerd door aandacht te besteden aan geneeskunde in de maatschappelijke context. Hoewel onderzoek en medical humanities ook in het reguliere programma aan bod komen, is er binnen het Honoursprogramma extra tijd en gelegenheid om vaardigheden en kennis op te doen op deze gebieden en daarmee nog meer de breedte en de diepte in te gaan.

Lees meer over het Honoursprogramma Master Geneeskunde

Young Innovators

Speciaal voor ambitieuze masterstudenten die hun creatieve capaciteiten willen inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland, biedt de Universiteit Utrecht een honoursprogramma van 15 EC aan: de Young Innovators. Dit programma kun je volgen bovenop ieder masterprogramma van Universiteit Utrecht, maar er is wel een selectieprocedure. Je bedenkt samen met studenten van andere disciplines innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken binnen de volgende thema’s:

  • Duurzame innovaties voor het thema gezondheid
  • Duurzame innovaties voor het thema economie
  • Duurzame innovaties voor het thema verstedelijking

Informatie en aanmelden
Wil je meer weten over het studieprogramma en de ingangseisen? Uitgebreide informatie over Young Innovators uu.nl/younginnovators.

GRADUATE HONOURS INTERDISCIPLINARY SEMINARS (GHIS)

Dit extracurriculaire honoursprogramma van 7,5 EC is gericht op interdisciplinair onderzoek. Vooraanstaande wetenschappers van de UU verzorgen een reeks van kleinschalige seminars over de focusgebieden en strategische thema’s van de UU. Studenten en docenten bediscussiëren recente literatuur en het huidige onderzoek van de wetenschappers. In dit programma leren studenten ook om te communiceren over interdisciplinair onderzoek, via debatten, presentaties en artikelen voor diverse media.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over het studieprogramma en de ingangseisen? Uitgebreide informatie over GHIS vind je hier.

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

Het Leiderschapsprogramma is een interdisciplinair, faculteitsoverstijgend master honoursprogramma van 7,5 EC. In het programma leer je wat jou tot een goede leider maakt en leer je verschillende leiderschapsstijlen kennen en herkennen. Je ontwikkelt daarnaast publieke spreekvaardigheden als leider en je werkt samen met de andere studenten aan leiderschapsdilemma's in de dagelijkse praktijk. De interactieve bijeenkomsten worden gegeven door ervaren leiders uit onze maatschappij, zowel uit het bedrijfsleven, de culturele wereld, het hoger onderwijs als de politiek.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over het studieprogramma en de ingangseisen? Uitgebreide informatie over het Leiderschapsprogramma vind je hier.

 

Algemene informatie over het honoursonderwijs

Zie voor algemene informatie over honoursonderwijs binnen de UU de website van de UU-honourscommunity.