De ambitie van het Alexandre Suerman programma is het scouten, werven en selecteren van wetenschappelijk toptalent voor dit programma en het behouden van toptalent voor het UMC Utrecht. Onderstaande informatie en procedure richten zich op het laatste deel: het MD/PhD programma.

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de Alexandre Suerman stipendia beschikbaar. Het stipendium voorziet de promovendus van drie jaar salariskosten plus een begeleidingsprogramma met masterclasses. In totaal worden per jaar maximaal vier stipendia verstrekt.

Voorwaarde voor deelname aan de selectie is dat de kandidaten

 • tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 zijn ingestroomd in het laatste studiejaar CRU 2006 of SUMMA
 • in de periode 1 juli -31december 2018met het AS promotieproject kunnen starten
 • het promotieonderzoek verrichten  in het UMC Utrecht, in één aaneengesloten periode van ten minste drie jaar
 • beschikbaar zijn om drie jaar het verplichte AS masterclassprogramma te volgen
 • promoveren bij de Universiteit Utrecht
 • binnen twee maanden na aanstelling op het AS stipendium zijn ingeschreven als promovendus/a bij de Universiteit Utrecht, en een Training and Supervision Agreement (TSA) hebben met een van de PhD programma's van de Graduate School for Life Sciences
 • bij de aanvraag een schriftelijke bevestiging kunnen overleggen van de divisie waar de kandidaat wordt aangesteld met de toezegging dat de divisie het onderzoek ondersteunt en garant staat voor de financiering van het vierde jaar van het promotietraject

Geselecteerd worden zij die zich tijdens hun studie al zichtbaar op het terrein van wetenschappelijk onderzoek hebben geprofileerd. Selectie vindt plaats op basis van

 • het CV van de aanvrager
 • de kwaliteit van de stipendiumaanvraag
 • een interview met de selectiecommissie op woensdag 23 mei 2018.

Toewijzing volgt in juni 2018.

Om voor selectie in aanmerking te komen dient de student de volgende stukken te overleggen:

 • Het ingevulde aanmeldformulier met daarin CV en plan voor een promotieonderzoek;
 • Aanbeveling(en) door de promotor en / of andere begeleiders
 • Een verklaring van de promotor over het verstrekken van aanvullende financiering voor het opleidings- en promotietraject en voor een vierde onderzoeksjaar om de PhD fase succesvol te kunnen afronden.

Adressering: prof.dr. P.J. Coffer, voorzitter selectiecommissie Alexandre Suerman
Deze bescheiden moeten hard-copy in 3-voud (zonder nietjes, s.v.p. paperclips gebruiken) worden aangeleverd bij het secretariaat Cellbiology, H02.313: 

 • 20 t/m 22 maart 08.30-15.30 uur;
 • 23 maart 13.00-17.00 uur;
 • 26 maart 9.00 – 12.00 uur.

Tegelijkertijd moeten alle bescheiden worden gemaild naar  secretariat.cellbiology@umcutrecht.nl

De interviewronde vindt plaats op woensdag 23 mei 2018.
Kandidaten krijgen uiterlijk 24 april bericht of zij wel/niet zijn uitgenodigd voor een interview.
Tijdens dit interview krijgt de student de gelegenheid het onderzoeksplan aan de hand van een korte presentatie toe te lichten en vragen van de commissie te beantwoorden.

Begin juni worden de kandidaten en hun begeleiders geïnformeerd over de uitslag.

De selectiecommissie is als volgt samengesteld:

 • Prof.dr. P.J. Coffer (voorzitter), divisie Biomedische Genetica en divisie Kinderen
 • Prof.dr. M.A. Viergever, divisie Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde
 • Prof.dr. R. Goldschmeding, divisie Laboratoria en Apotheek
 • Prof.dr. S.M.A. Lens, divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie
 • Prof.dr. M.J.N. Benders, divisie Vrouw en Baby

Mevrouw E.A. van Os, programmaleider Alexandre Suerman, zal bij de selectie aanwezig zijn.

De selectiecommissie voor het MD/PhD traject selecteert in eerste instantie de kandidaat op de criteria zoals eerder gehanteerd:

 1. Omvang en kwaliteit van de onderzoekservaring (uit CV)
 2. Is er output uit eerder onderzoek, met nadruk op publicaties (uit CV)
 3. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksplan (originaliteit, innovatie, belang, haalbaarheid)
 4. Presentatie (inclusief wetenschappelijk inzicht)

Bij voorkeur is er continuïteit wat betreft het onderzoeksonderwerp tijdens het Master onderzoeksproject en het PhD traject.

De selectiecommissie maakt na het zien van de kandidaten een voorlopige beslissing en draagt de kandidaten voor aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit over de toewijzing.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij prof.dr. P.J. Coffer via e-mail (P.J.Coffer@umcutrecht.nl) of bij programmaleider Lisan van Os (l.vanos@umcutrecht.nl) .

De kandidaten dienen het aanmeldformulier te gebruiken.

Lengte: Maximaal drie A-4tjes (lettergrootte 12), exclusief personalia, overzicht wetenschappelijke prestaties en literatuur.

Taal: Nederlands of Engels.