De Beleidsraad is een maandelijkse vergadering van studenten die actief zijn in onderwijsinspraak of interesse hebben in onderwijs(inspraak). Het doel van deze vergadering is het uitwisselen van informatie tussen de studenten in de verschillende onderwijsorganen. Daarnaast wordt er gediscussieerd over actuele onderwerpen binnen het onderwijs.

De Beleidsraad bestaat uit alle studenten die actief zijn binnen de onderwijsinspraak:

  • Leden van de BVT's / MVT’s (bachelorvertegenwoordigingen / mastervertegenwoordigingen)
  • Studentleden van de Opleidingscommissie Geneeskunde, Coördinatieteam CRU (CT-CRU) en de Faculteitsraad
  • Studentleden van de U-raad en het KNMG en vertegenwoordigers van het LOCA
  • Studentleden uit kleinere onderwijsgremia (commissie internationalisering, etc)
  • De studentassessor van de faculteit Geneeskunde
  • De commissaris onderwijs van de MSFU "Sams"
  • De notulist
  • De voorzitter en
  • Alle belangstellenden.

De Beleidsraad is een open vergadering waar iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs van harte welkom is. In principe vinden de vergaderingen plaats op elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur op de Hamburgerstraat 27 en wordt aangekondigd op de website van MSFU “Sams”.

Meer informatie bij de commissaris onderwijs der MSFU "Sams": (088 75) 68990 of onderwijs-sams@umcutrecht.nl.