Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder begint met de begeleiders van je opleiding.

Coördinator: A.J. van de Leemput, a.j.vandeleemput@umcutrecht.nl

In de Masteropleiding geneeskunde ben je als student bezig met je toekomstige loopbaan als arts. Je denkt na over je keuze van specialisatie en/of promotie en het traject daar naar toe. Om daar ondersteuning bij te bieden is het Tutoraat in Master opgezet. Dit bestaat uit onderstaande, facultatieve, onderdelen.

Voor alle studenten is er de mogelijkheid om via het STIP een afspraak te maken voor een individueel gesprek met een studieloopbaancoördinator. Voor deze gesprekken zijn spreekuren gepland op de maandagen en donderdagen. Hier kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over je specialisatiekeuze of je keuzes omtrent het schakeljaar.

In deze workshop ga je op zoek naar welke specialisatie het beste bij je past. Deze workshop wordt vijf keer per jaar in samenwerking met de KNMG georganiseerd. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per workshop. Studenten uit master jaar 1 en 2 worden over data en tijden per mail ingelicht.

Data workshops Co-assistent en Carrière:

 

Onderzoek toont aan dat tijdens de coschappen en de opleiding tot specialist een aanzienlijk aantal studenten en assistenten tekenen vertonen van burn-out. Deze bijeenkomst in master jaar 3 leert je om een overmaat aan stress vroegtijdig te herkennen en hierop te reageren en daarmee een burn-out te voorkomen. Deze bijeenkomst wordt gepland op een terugkomdag en sluit aan op het onderwijs vanuit PLO-CA over dit onderwerp.

Aan het eind van je studie of misschien al tijdens je studie ga je solliciteren voor je eerste baan. Om je hier goed op voor te bereiden is er voor alle laatstejaars studenten geneeskunde een workshop solliciteren. In deze workshop ga je aan de slag met het omschrijven van jouw motivatie voor een baan en het voeren van een sollicitatiegesprek. Daarnaast staan we kort stil bij alles wat komt kijken bij solliciteren, van het zoeken van een vacature tot het sollicitatiegesprek. De workshop vindt plaats tijdens het startblok van masterjaar 3. Je wordt hierover per mail ingelicht. Vooraf aanmelden is verplicht.

Kun je niet deelnemen aan deze training dan kun je altijd een algemene sollicitatietraining van Career Services volgen. Kijk hier voor een overzicht van de data.

Heb je behoefte aan individuele feedback op je CV, wil je een sollicitatiegesprek oefenen of een andere workshop volgen? Bekijk dan het aanbod van Career Services.

Coördinator: prof. dr. H.G.M. Heijerman

Voor vragen of contact: GNK-Mentoraat@umcutrecht.nl

In de masteropleiding Geneeskunde ben je als student bezig met je toekomstig loopbaan als arts en hoe je jouw toekomst vorm wil gaan geven. Je denkt na over je keuze van specialisatie en/of promotie en het traject daar naartoe. Om daar ondersteuning bij te bieden is het Mentoraat in de Master opgezet. Een mentor (AIOS of specialist) is een laagdrempelig aanspreekpunt en persoonlijke begeleider van de student gedurende de gehele masterfase. Individuele gesprekken tussen student en mentor staan centraal. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn niet alleen vragen over carrière, maar ook juist de werk-privébalans. Vanaf studiejaar 2019-2020 gaat het mentoraat voor iedereen in de master gelden; in studiejaar 2018-2019 beginnen we met een pilot.

Bij problemen in en buiten studie, zoals twijfels over juiste studiekeuze, studievertraging (ook oproepen), studieplanning, ziekte, faalangst en bemiddeling examencommissie of docenten. 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur 
Telefonisch spreekuur: maandag 16.00 - 17.00 uur, woensdag en vrijdag 15.00 - 16.00 uur, tel. 088 75 68515  
Afspraken: via het STIP, tel: 088 75 53478, openingstijden: 10.45 - 15.15 uur, e-mail: STIP@umcutrecht.nl  

Wie: Ineke Steenhoek, Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar en Natasja van Schaik
Waar: kamer HB 1.37, 1.38 en 1.39 
E-mailadviseurs@umcutrecht.nl

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Inloopspreekuur: maandag 13.00  - 14.00 uur
Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Wie: Marte Otter, MSc
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462

Voor studenten die tijdens de studie of coschappen te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen is het van belang dat zij de mogelijkheid hebben om dit in vertrouwelijk verband te kunnen bespreken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst / kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privé-sfeer.’ Je kunt hierbij denken aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Voor alle opties hieronder genoemd geldt dat je vrijblijvend en vertrouwelijk kunt praten over jouw ervaring, zonder dat er direct melding wordt gedaan.

Daarnaast kun je uiteraard ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon in het ziekenhuis waar je op dat moment coschap loopt. Het voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan het ziekenhuis waarin het voorval heeft plaatsgevonden ook daadwerkelijk iets kunnen doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt.

Vertrouwenspersonen

Studenten die tijdens een studie of coschap te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen kunnen terecht bij de volgende vertrouwenspersonen:

De studieadviseurs

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar, Natasja van Schaik en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Mevrouw L. Copal telefoon: 088-7558620 E.T.E.Copal-Neut@umcutrecht.nl 
Mevrouw S. Everts telefoon: 088-7559959 S.Everts@umcutrecht.nl
Mevrouw E. Smeets telefoon: 088-7556399 E.G.M.Smeets@umcutrecht.nl 
Heer T. Amersfoort telefoon: 088-7551591 T.Amersfoort@umcutrecht.nl 

De vertrouwenspersoon ‘ongewenst gedrag’ voor alle studenten van de UU

Jeanette van Rees: j.vanrees@uu.nl

Tenslotte kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke studenten overleggen of melding maken van seksuele intimidatie bij de VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen) via vnvamail@vnva.nl.

Klachtencoördinator

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator Dr. A.A. Kruize: A.Kruize@umcutrecht.nl

Een klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening).

Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

  • trainingen
  • workshops
  • cursussen
  • individuele begeleiding
  • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)