In het studielandschap gelden een aantal huisregels:

  • Eten en drinken is niet toegestaan in het studielandschap. Er is echter één uitzondering op deze regel; water in een afsluitbaar flesje is wel toegestaan.
  • Rommel moet worden opgeruimd!
  • Computers mogen niet worden vergrendeld of voor langere tijd onbeheerd worden achter gelaten.
  • Op het niet naleven van de huisregels of het reglement, of bij ongewenst gedrag, staan de volgende sancties:
  1. in geval van een lichte overtreding worden naam en opleiding geregistreerd en wordt de gebruiker de toegang tot de voorzieningen voor de rest van de dag ontzegd
  2. in geval van herhaling of een ernstige overtreding volgt ontzegging van gebruik van de voorzieningen voor minimaal één week, en/of blokkering van het account voor minimaal één week

De eventuele studievertraging die is ontstaan naar aanleiding van de genomen sanctie is voor rekening van de overtreder!