Vanaf studiejaar 2017-2018 worden vrijwel alle beoordelingen voor coschappen/LINKs/stages ingevuld in het digitaal portfoliosysteem Scorion. Voor studenten die in de overgangsfase nog een coschap in CRU2006 lopen blijven de papieren formulieren beschikbaar.

Meer over:

In alle coschappen wordt professioneel gedrag beoordeeld. Voor de meeste coschappen is hiervoor het formulier Professioneel gedrag nodig, welke bij alle coschappen te vinden is. Voor niet-klinische stages zijn aparte formulieren beschikbaar. Voor de SUMMA studentenpoli’s en studentenklinieken en OP1 is een apart formulier ontwikkeld.  

Als student ben je zelf verantwoordelijk om voldoende KPB’s te laten invullen door je begeleiders. Het is niet nodig dat het gehele patiëntencontact wordt geobserveerd, een deel ervan is voldoende. Het betreft een observatieperiode van 15 á 20 minuten. De verplichting KPB's in te laten vullen blijkt onvoldoende bekend te zijn bij de opleiders en verklaart ook enige weerstand bij sommigen van hen. Dit punt wordt in de visitaties van de affiliatieziekenhuizen ter sprake gebracht en kun je zelf ook bespreekbaar maken met je opleiders.

Waarom KPB’s

Vanuit de opleiding vinden we het belangrijk dat je als student regelmatig wordt geobserveerd bij je werkzaamheden en hier feedback over ontvangt. In de praktijk bleek dit nauwelijks te gebeuren. Om hier verandering in aan te brengen zijn de KPB’s ontwikkeld. Dit instrument wordt ook steeds meer gebruikt in de vervolgopleidingen. Daarom zijn we uitgegaan van de KPB-formulieren zoals ze in enkele vervolgopleidingen worden gebruikt.

De bedoeling van de tussentijdse beoordelingen is het geven van feedback aan jou als student over je functioneren. Voor de coschappen in Master jaar 1 en 2 telt dit in principe niet mee voor het eindcijfer. Voor de Bachelor derdejaars coschappen wel.