Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder begint met de begeleiders van je opleiding.

Heb je hulp nodig bij het maken van keuzes binnen je studieprogramma? Loop je studievertraging op of ben je juist toe aan meer uitdaging? De tutor is doorgaans je eerste aanspreekpunt. Ook voor persoonlijke zaken die invloed hebben op je studie.

Bij aanvang van je studie word je ingedeeld in een tutorgroep. Deze groep blijft gedurende de gehele bacheloropleiding bestaan. Met deze groep volg je het onderdeel Studiereflectie (SR), onder begeleiding van je tutor.

Bij problemen in en buiten studie, zoals twijfels over juiste studiekeuze, studievertraging (ook oproepen), studieplanning, ziekte, faalangst en bemiddeling examencommissie of docenten. 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur 
Telefonisch spreekuur: maandag 16.00 - 17.00 uur, woensdag en vrijdag 15.00 - 16.00 uur, tel. 088 75 68515  
Afspraken: via het STIP, tel: 088 75 53478, openingstijden: 10.45 - 13.30 uur, e-mail: STIP@umcutrecht.nl  

Wie: Ineke Steenhoek, Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar
Waar: kamer HB 1.37, 1.38 en 1.39 
E-mailadviseurs@umcutrecht.nl

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Wie: Marte Otter, MSc
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462

Voor studenten die tijdens de studie of coschappen te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen is het van belang dat zij de mogelijkheid hebben om dit in vertrouwelijk verband te kunnen bespreken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst / kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privé-sfeer.’ Je kunt hierbij denken aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Voor alle opties hieronder genoemd geldt dat je vrijblijvend en vertrouwelijk kunt praten over jouw ervaring, zonder dat er direct melding wordt gedaan.

Daarnaast kun je uiteraard ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon in het ziekenhuis waar je op dat moment coschap loopt. Het voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan het ziekenhuis waarin het voorval heeft plaatsgevonden ook daadwerkelijk iets kunnen doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt.

Vertrouwenspersonen

Studenten die tijdens een studie of coschap te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen kunnen terecht bij de volgende vertrouwenspersonen:

De studieadviseurs

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar, Natasja van Schaik en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Mevrouw L. Copal telefoon: 088-7558620 E.T.E.Copal-Neut@umcutrecht.nl 
Mevrouw S. Everts telefoon: 088-7559959 S.Everts@umcutrecht.nl
Mevrouw E. Smeets telefoon: 088-7556399 E.G.M.Smeets@umcutrecht.nl 
Heer T. Amersfoort telefoon: 088-7551591 T.Amersfoort@umcutrecht.nl 

De vertrouwenspersoon ‘ongewenst gedrag’ voor alle studenten van de UU

Jeanette van Rees: j.vanrees@uu.nl

Tenslotte kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke studenten overleggen of melding maken van seksuele intimidatie bij de VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen) via vnvamail@vnva.nl.

Klachtencoördinator

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator Dr. A.A. Kruize: A.Kruize@umcutrecht.nl

Een klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening).

Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.

Het doel van het coassistent-buddyproject is om derdejaars bachelor studenten geneeskunde te ondersteunen bij hun praktische vragen over coschap lopen. Vaak vinden beginnende coassistenten het eerste coschap erg spannend. Door een ervaren coassistent vrijwillig te koppelen aan deze beginnende coassistenten, hopen we de start van het coschap lopen makkelijker te maken voor derdejaars geneeskundestudenten. Ouderejaars coassistenten kunnen goed advies geven naar aanleiding van (recente) ervaringen binnen het betreffende vakgebied/ziekenhuis/coschap. Interesse? Meer informatie is te vinden in de informatiebrief.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? Kijk op www.students.uu.nl/studiekeuze  
De studieloopbaanadviseur geeft workshops heroriëntatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop kiezen voor master en loopbaan.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

  • trainingen
  • workshops
  • cursussen
  • individuele begeleiding
  • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)