Een groot aantal studenten heeft aangegeven zich in te willen zetten voor vrijwilligerswerk. Dit waarderen we enorm en willen we graag vanuit de faculteit Geneeskunde faciliteren. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Op deze pagina worden aanvragen van zorgaanbieders elders dan het UMC Utrecht gebundeld. De pagina zal de komende tijd verder worden gevuld met oproepen van zorgaanbieders.

 

 • Er is een strikte scheiding tussen vrijwilligerswerk, werken als MST-er en de opleiding (coschappen/stages).
 • Als (al dan niet betaalde) vrijwilliger valt de student dus niet onder de verantwoordelijkheid van de opleiding.
 • Als student ben je voor deze taken niet via de opleiding verzekerd, maar moet je verzekerd worden door de instelling waar het werk wordt gedaan. Daarnaast is er bij een externe partij een vorm van contract/aanstelling nodig.
 • Vrijwillig is vrijwillig, dus zonder druk: moreel, of verkrijgen van studiepunten.
 • Vrijwilligerswerk wordt door de opleiding organisatorisch gefaciliteerd, maar de instellingen waar de studenten vrijwilligerswerk verrichten zijn er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt op een voor studenten veilige manier.
 • Je doet als vrijwilliger alleen werk dat je goed beheerst en durft. Het vrijwilligerswerk dat je doet moet passend zijn bij wat je kan en wil.
 • Inzet in de zorg bij bewezen COVID19-positieve patiënten is niet toegestaan.
 • Goede begeleiding is gewaarborgd.
 • Je kunt te allen tijde stoppen met het vrijwilligerswerk, zonder enige consequenties.
 • Bij contractuele verplichtingen gelden uiteraard andere regels.
 • Voor de werkzaamheden verricht onder een aanstelling als MST-er of bij een andere zorginstelling gelden de voorwaarden van de aanstelling.
 • Een deel van het onderwijs wordt inmiddels online aangeboden en is te combineren met vrijwilligerswerk. Je kunt in sommige gevallen studie vertraging voorkomen door vervangend online onderwijs te volgen (wordt nog aan gewerkt). Het is jouw eigen keuze om te gaan voor vrijwilligerswerk  en daarmee studie vertraging te accepteren.
 • Houd je aan het corona beleid van de instelling waar je werkt en ken het belang om risico op besmetting zo klein mogelijk te maken en onnodige (reis)bewegingen te vermijden.
 • Informeer jezelf goed over de afspraken rondom verzekeringen en aansprakelijkheid in de setting waar het vrijwilligerswerk zal worden uitgevoerd.
 • Informeer jezelf goed over veiligheidsaspecten en risico’s. Je eigen veiligheid en die van mensen om je heen in de instellingen.
 • Informeer hoe om te gaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen.
 • Je wordt niet ingezet in de zorg bij bewezen COVID19-positieve patiënten.
 • Goede begeleiding is gewaarborgd.
 • Kom met vragen of problemen naar ons steunpunt.

Voor studenten van de faculteit Geneeskunde is een onafhankelijk steunpunt ingericht. Hier kun je terecht als je vrijwilligerswerk doet, voor advies over inhoud van taken, stoppen of doorgaan, etc. Als je vragen hebt, neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen
S. Reekers (beleidsmedewerker Geneeskunde): s.p.reekers@umcutrecht.nl 
A. van Royen (opleidingscoördinator SUMMA): a.vanroyen@umcutrecht.nl

Vacatures zorgaanbieders buiten het UMC Utrecht ten tijde van de coronacrisis
UtrechtInc - studentenhelpenscholieren.nl

Studenten gezocht voor hulp scholieren bij hun schoolwerk

Omschrijving werkzaamheden
Twee studenten van onze universiteit hebben vanuit UtrechtInc het nationale initiatief Studentenhelpenscholieren.nl opgezet. Met meer dan duizend studenten helpen zij scholieren die vanwege het sluiten van de scholen wat extra aandacht nodig hebben. Studenten geven vrijwillig of voor een kleine vergoeding online één-op-één bijles. In samenwerking met het Ministerie van OCW en een aantal onderwijsorganisaties wordt digitaal leermateriaal ter beschikking gesteld en worden alle scholen en scholieren geïnformeerd.

Dagen en tijden waarop inzet nodig is
In overleg.

Vrijwillig of betaald
Vrijwillig of voor een kleine vergoeding.

Contactinformatie
Heb jij tijd over en wil je helpen? Meld je dan aan via www.studentenhelpenscholieren.nl

 

Marnix Academie

Studenten gezocht die thuis op willen passen bij zorgmedewerkers

Omschrijving werkzaamheden
Thuis oppassen bij zorgmedewerkers waarvan de kinderen niet naar school of kinderdagverblijf kunnen.

Belangrijkste functie-eisen

 • Ervaring en affiniteit met (jonge) kinderen
 • Geen lichamelijke klachten en niet besmet met Corona
 • Vrolijk, geduldig en gezellig!

Dagen en tijden waarop inzet nodig is
Op aanvraag, je beschikbaarheid wordt gematcht met de vraag van ouders.

Vrijwillig of betaald
Vrijwillig. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Contactinformatie
Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op: www.oppasvoordezorg.nl

Rivas Zorggroep

Studenten LINK Paars gezocht voor diverse werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

 • Administratieve ondersteuning (brieven voor overplaatsing, data verzameling en registratie NICE data op de IC, inschatting 3 coassistenten voor de IC mogelijk niet full time)
  Ruimte (met afstand) voor dit werk is voldoende aanwezig.
 • Tevens ter ondersteuning en data verzameling voor COVID team met evt behandeling effecten in landelijke data base chloroquine behandeling 2-3 assistenten. Daarnaast ook brieven maken en andere administratieve werkzaamheden, papierwerk overplaasing etc..

Belangrijkste functie-eisen

 • Graag studenten LINK Paars, die eerder coassistent zijn geweest in het Beatrixziekenhuis.

Dagen en tijden waarop inzet nodig is
Parttime, dagen en tijden in overleg.

Vrijwillig of betaald
Betaald.

Contactinformatie
Voor meer informatie en om je aan te melden kun je terecht bij Asuman Velioglu: a.velioglu@rivas.nl
Rivas Zorggroep, locatie Beatrixziekenhuis Gorinchem
www.rivas.nl

Stadshospice Utrecht

Studenten gezocht voor vrijnwiliigerswerk bij een hospice

Omschrijving werkzaamheden
Vrijwilliger bij een hospice. Locatie Utrecht.

Belangrijkste functie-eisen

 • Student Geneeskunde of Verpleegkunde

Dagen en tijden waarop inzet nodig is
In overleg.

Vrijwillig of betaald
Vrijwillig.

Contactinformatie
Website:https://stadshospiceutrecht.nl/
Interesse? Stuur een mail naar info@stadshospiceutrecht.nl
 

 

De Rijnhoven

Studenten gezocht voor inzet in de dagelijkse zorg

De Rijnhoven is een ouderenzorgorganisatie aan de westkant van Utrecht. We hebben locaties en bieden thuiszorg in de plaatsen Vleuten-De Meern, Harmelen en Montfoort.

Omschrijving werkzaamheden

 • Bieden van basiszorg (wassen, aankleden, toiletbezoek, ondersteuning bij de maaltijden, etc.);
 • Doelgroep is voornamelijk dementie;
 • Setting is het verpleeghuis en in de thuiszorg.

Belangrijkste functie-eisen

 • Student Geneeskunde/SUMMA;
 • Geen eisen wat betreft studiejaar. Ook eerstejaars studenten zijn welkom als gastheer/-vrouw in de woning (rond de maaltijden);
 • Enige affiniteit met de doelgroep;
 • Bij voorkeur enige vaardigheden met betrekking tot basiszorg. Wij zorgen voor begeleiding. E-learnings zijn indien nodig beschikbaar.

Dagen en tijden waarop inzet nodig is
In overleg.

Vrijwillig of betaald
Betaald. Op basis van een tijdelijk contract via het planbureau.

Contactinformatie
Voor meer informatie en om je aan te melden kun je terecht bij Ariadne Rook: arook@rijnhoven.nl
De Rijnhoven, meerdere locaties (VVT)
www.rijnhoven.nl |