Gedragsregels online onderwijs

Ook bij online onderwijs gelden de algemene gedragsregels. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten we dat je actief deelneemt aan onderwijs en je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen. 

In deze etiquette lichten we de relevante aspecten hierover uit en lichten we toe hoe we deze interpreteren voor online onderwijs.

Op deze pagina van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online onderwijs.