Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Coronavirus (Covid-19)

Blijf thuis en laat je testen. Onder klachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Het is in dat geval niet toegestaan om fysiek onderwijs te volgen of een fysieke toets te maken. Blijf thuis en volg de landelijk geldende regels.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Het is in dat geval niet toegestaan om fysiek onderwijs te volgen of een fysieke toets te maken. Blijf thuis en volg de landelijk geldende regels.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Volg de landelijk geldende regels.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Onderwijs en toetsing

Vanaf studiejaar 2020-2021 vindt er weer beperkt onderwijs op locatie plaats met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het merendeel van het onderwijs zal echter online worden aangeboden. Voor een goede interactie tussen studenten en docenten is het van belang dat je elkaar “ziet” tijdens de online werkgroepen. Hopelijk kunnen we in 2021-2022 het fysiek onderwijs verder uitbreiden.

Op de studentensite vind je FAQ voor toetsing (op locatie) in tijden van corona.

 

 

Er zijn een aantal vragen gekomen naar aanleiding van de mail over de toetsinzage. Daarom hieronder een duidelijker beschrijving wanneer en hoe een inzage de komende tijd plaats zal vinden:

  • Inzages voor toetsen, waar normaliter veel studenten verwacht worden (zoals I&I1, Circulatie2), gaan niet door.
  • Inzages voor toetsen, waar normaliter max. 5 studenten verwacht worden (zoals de gekleurde blokken/herkansingen) kunnen mondeling plaatsvinden. Voorwaarde (vanwege privacy) is dat de mondelinge inzage individueel en via telefoon/videoconferencing plaatsvindt gedurende de coronacrisis.

 

Stages en coschappen

Na een periode waarin alle coschappen stil hebben gelegen, zitten we inmiddels volop in het proces van de herstart. De coschap plekken kunnen nog niet allemaal het oorspronkelijke aantal coassistenten ontvangen. Daarom zijn er nieuwe roosters gemaakt en wordt iedereen opnieuw ingedeeld. Daarnaast is de opbouw van de LINKs aangepast.

NB: Vanaf studiejaar 21-22 wordt LINK groen in principe weer aangeboden volgens met een 12-weeks programma.

De patiëntenzorg ziet er door de Covid-19 situatie niet meer hetzelfde uit als voorheen. We hebben ook te maken met nieuwe richtlijnen en protocollen i.v.m. Covid-19. Landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, richtlijnen die voor alle medische opleidingen gelden en richtlijnen per instelling, gericht op het veilig en verantwoord leren en werken in de gezondheidszorg. Dit vraagt van jou specifieke voorbereiding op de coschappen.

In dit handboek geven we aandachtspunten, tips en richtlijnen en informeren we je over de opbouw van de LINKs/coschappen.

Doel van dit document is om de coassistenten uit bachelor jaar 3, master jaar 1, 2 en 3 en SUMMA jaar 3 en jaar 4 voor te bereiden op de herstart van de coschappen door aandachtspunten, tips en richtlijnen te delen en jullie te informeren over de opbouw van de LINKs/coschappen. Tevens geeft het informatie over het andere onderwijs, met name over tijdelijk aangepaste regelgeving voor toegang tot dit onderwijs, zodat wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.

Let op, de linkjes die in het document zijn ingevoegd kunnen in verloop van tijd verouderd raken en niet goed meer werken. Lees dit handboek goed door voordat je begint met je coschappen.

Stages buitenland

Het beleid over internationale stages staat op deze pagina weergegeven.

Afstuderen

Er worden op beperkte schaal 1,5 meter buluitreikingen georganiseerd met minimale aanwezigheid van gasten. Aanwezigheid bij de uitreiking van je eigen afsluitblok wordt uiteraard verwacht. De uitreikingen worden gelivestreamed vanuit het Academiegebouw, zodat vrienden en familie mee kunnen kijken. De portfoliogesprekken blijven vooralsnog online plaatsvinden.

De formulieren t.b.v. je buluitreiking (persoonlijk praatje, CV en overzicht schakeljaar) en jouw UMC pas lever je in bij STIP. Je dient hiervoor een afspraak te maken. Dit kan via het online afsprakensysteem.

Studievertraging

Dat is niet de bedoeling. De UU en ook de opleiding doen er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten door lopen. Mocht je ondanks alles of bijvoorbeeld omdat je zelf ziek wordt door het virus toch vertraging oplopen, neem dan contact op met een van de studieadviseurs. Zij kunnen dan bekijken wat je mogelijkheden zijn.

We doen ons uiterste best om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voor de laatste informatie over financiële steun aan studenten bij studievertraging, kijk op de pagina van de UU over geldzaken en wonen: op https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldzaken.
Als je hier vragen over hebt, bespreek deze dan met de studie adviseur.         

Je kunt je met ingang van elke maand uitschrijven. Voor elke resterende maand van het studiejaar wordt dan een twaalfde deel van het collegegeld terugbetaald (of niet meer geïnd), tenzij je voor één of meer andere opleidingen ingeschreven wilt blijven staan. Schrijf je je per 1 juli of 1 augustus uit, dan wordt er geen collegegeld gerestitueerd.

Hou er rekening mee dat uitschrijven consequenties heeft voor je studiefinanciering en voor je OV-reisproduct. Je solis-ID blijft nog wel actief tot 180 dagen na je uitschrijving.  Alle informatie vind je op https://students.uu.nl/praktische-zaken/in-en-uitschrijving. Bij problemen met in en uitschrijvingen, meld je bij de studieadviseurs.

Begeleiding, structuur en studieplekken

Dat is logisch, het is voor iedereen lastig om een nieuw ritme te vinden. Probeer zoveel mogelijk je normale ritme aan te houden door elke ochtend op de normale tijd op te staan. Regel eventueel een tussentijdse digitale koffiepauze met studiegenoten.

De UU heeft een overzichtelijke pagina gemaakt met informatie over onderwijs, praktische zaken en hulp en voorzieningen in tijden van het coronavirus.

Trainingen Skills Lab

Het Skills Lab biedt jou een overzicht van trainingen, workshops en begeleiding op het gebied van schrijven, studeren en andere academische vaardigheden. Je kunt bij ons ook terecht voor gratis schrijf- en studeercoaching.

Vanaf maandag 14 september 2020 zijn op de 2e en 3e verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw de paarse cabines weer beschikbaar voor studenten. Deze cabines dien je vooraf te reserveren. Dat kan via PlanZelf. Er zijn in totaal 49 paarse cabines die gereserveerd kunnen worden om te studeren.

Het is ook mogelijk om een studieplek te reserveren in de Universiteitsbibliotheek. Kijk hier voor meer informatie.

Ja, je kunt via PlanZelf een afspraak maken met een van de studieadviseurs. De afspraken worden via Skype of telefonisch gedaan.

PlanZelf CRU
PlanZef SUMMA

Ook is het weer mogelijk om korte vragen te stellen in het inloopspreekuur van de studieadviseurs op werkdagen van 12.30 – 13.30 uur. Dit spreekuur is alleen bedoeld voor korte vragen (maximaal 10 min. per gesprek). Voor het spreekuur moet je een plek reserveren, dat kan via deze online planner.

Voor een afspraak met een van de coaches kun je mailen met de desbetreffende coach.

Zie de pagina Begeleiding en advies voor specifieke informatie hierover. 

Contact

We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten en dat jullie die uiteraard graag zo snel mogelijk beantwoord zien. Het is dan handig als je je vraag direct op de juiste plek stelt. Daarom hierbij een overzicht waar je met welke vragen terecht kan. Houdt er rekening mee dat je vraag door de drukte mogelijk niet direct beantwoord wordt.

Coschappen

WEL:

  • Fouten in het rooster (overlap tussen blokken/LINKS, indeling voor een vak dat al gevolgd is, geen onderwijs volgen).
  • Concrete ruilverzoeken met toestemming van beide studenten.
  • Inschrijvingen in Osiris (voor nu zal het echter enkele weken duren voordat alles correct in Osiris staat).

NIET:

  • Voor wachtlijstverzoeken
  • Indien geen indeling voor rest van het collegejaar

STIP
Algemene vragen en vrijwel alle administratieve zaken.

Studieadviseurs
Studie informatie, ondersteuning bij: studievertraging, studieplanning, twijfels over studiekeuze, ziekte, persoonlijke omstandigheden, bemiddeling examencommissie of docenten, in- en uitschrijven.

Blok- en LINK secretariaten
Hier kun je terecht met specifieke vragen over het onderwijsblok of link, waarvoor je ingeroosterd bent.

Opleidingscoördinator
Overkoepelende problemen, of als je via de reguliere routes vastloopt.