Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Onderwijs en toetsing

Onderwijs wordt zoveel mogelijk vervangen door online onderwijs en digitale varianten van het huidige onderwijs. De coschappen zijn voorlopig opgeschort.
In de mails die je op 19 en 31 maart 2020 hebt ontvangen staat welk onderwijs online wordt aangeboden.

 

Ja,  je kunt je gewoon inschrijven voor het onderwijsblok waarvoor je ingepland staat.

Door capaciteitsproblemen voor onderwijs en toetsing is het vooralsnog niet mogelijk om meer studenten toe te laten voor een onderwijsblok dan oorspronkelijk gepland. We hopen de capaciteit uit te kunnen breiden, zodat er toch extra studenten toegelaten kunnen worden tot een onderwijsblok. Over 2 weken geven we een update over dit onderwerp.

Je mag je onder de volgende voorwaarden inschrijven voor het STARTblok:

 • Je hebt al het blokonderwijs van master jaar  1 en 2 afgerond. Indien het niet mogelijk is het blokonderwijs van Ma1 of Ma2 te volgen door capaciteitsproblemen, is de minimumeis twee afgeronde onderwijsblokken Ma1 en Ma2.
 • Je hebt minimaal één  LINK afgerond.
 • Je hebt je keuzestage Ma1 en Ma2 afgerond.
 • De eis voor het behalen van de UVT-1  vervalt, aangezien de eerstvolgende UVT naar augustus is verplaatst.

Alle opleidingen werken op dit momenten aan mogelijke oplossingen om het onderwijs op een andere manier door te laten gaan en om maatregelen te nemen om mogelijk studievertraging te voorkomen. Samen met de docenten werkt de opleiding aan de inzet van digitaal onderwijs voor op korte termijn. De opleiding houdt je op de hoogte via je students-e-mail account van de Universiteit Utrecht.

Mocht je vanwege ziekte ook deze alternatieve onderwijsmogelijkheden niet kunnen volgen, stuur dan een mail naar de coördinator van de opleiding (bachelor Geneeskunde: I.E.Thunnissen@umcutrecht.nl, master Geneeskunde: A.C.Drenth-vanMaanen@umcutrecht.nl, SUMMA: A.vanRoyen@umcutrecht.nl) met daarin in ieder geval de volgende informatie:

 • je naam en studentnummer;
 • de naam van het vak of de vakken waarvan je verplicht onderwijs hebt gemist of gaat missen;
 • tot wanneer je (vooralsnog) niet aanwezig kunt zijn;
 • het jaar van de studie waarin je zit en de groepsindeling die je binnen dat jaar hebt.

De opleidingscoördinator kijkt vervolgens op welke manier het gemiste onderwijs kan worden ingehaald of gecompenseerd.

Toetsen worden vervangen door online toetsing via proctoring of toetsing door middel van opdrachten die ingeleverd moeten worden via Blackboard. Proctoring is het thuis maken van een TestVision-toets, waarbij je via je webcam gemonitord wordt. Dit is nu nog niet altijd mogelijk vanwege de nog beperkte capaciteit van de online toetssystemen. Indien het niet mogelijk is toetsen te vervangen door online toetsing, zoals bijvoorbeeld bij PLO, worden deze toetsen verzet.
In de mails die je op 19 en 31 maart 2020 hebt ontvangen staat welke toetsen worden vervangen door online toetsing via proctoring of toetsing door middel van opdrachten die ingeleverd moeten worden via Blackboard. Als toetsen verplaatst worden, ontvang je hier zo spoedig mogelijk bericht over.

De examencommissie bekijkt de mogelijkheden om deze digitaal door te laten gaan.

Stages en coschappen

Er is nog geen definitief besluit genomen over de coschappen. Vooralsnog zijn alle coschappen tot 20 april gestaakt. In de week van 6 april communiceren we opnieuw over de stand van zaken.

 

 • Heb je 4-5 dagen gemist van je coschap met een minimale duur van 2 weken?
  - Mail je begeleider/examinator over een aanvullende opdracht. Bij goedkeuring hiervan kun je je eindbeoordeling in laten vullen.
 • Heb je meer dagen gemist van je coschap?
  - Hervat je coschap zodra dit weer mogelijk is.
  - Voor keuzestages geldt dat je die op een alternatieve wijze in overleg met je begeleider en examinator af mag ronden.
 • Heb je minder dan 3 weken gemist?
  - In dat geval kijken we individueel wat de mogelijkheden zijn. Mail de examinator van de ASAS je programma van je schakeljaar door en de contactgegevens van je begeleider van je ASAS/BSAS.
 • Heb je meer dan 3 weken gemist?
  - Hervat je ASAS/BSAS zodra dit weer mogelijk is.
  - Voor BSAS bestaat de mogelijkheid om deze met wetenschappelijk onderzoek of andere alternatieve wijze af te ronden.

In overleg met je begeleider en examinator van de keuzestages mag je je klinische keuzestage op een andere manier afronden.

Op 18 maart 2020 is besloten dat alle wetenschappelijke stages waarvoor je fysiek aanwezig moet zijn in een instelling stoppen.

Wetenschapsstages die thuis afgerond kunnen worden mogen afgerond worden. Nieuwe wetenschapsstages keuze master 1 en keuze master 2 mogen gestart worden onder de volgende voorwaarden:

 • een invulling van de wetenschapsstage met een literatuurstudie óf een retrospectief data-onderzoek met een vanuit huis toegankelijke database. 
 • een wetenschapsstage die je (tenminste) tot 20 april kunt invullen met een theoretische component.

Voorwaarden hierbij zijn dat je vanuit huis werkt én dat begeleiding op afstand via mail, Skype of Zoom mogelijk is. 

Het is - in overleg - mogelijk om de wetenschapsstage te onderbreken als de reguliere coschappen weer beginnen. Ook kan de wetenschapsstage opgedeeld worden in twee blokken (theoretische component in huidige periode en een tweede blok na de coronacrisis).

Het criterium blijft dat de aanmelding moet zijn goedgekeurd voordat je kunt beginnen met de wetenschapsstage. De examinator probeert hierbij flexibel te zijn met de aanmeldingstermijn.

Een mogelijkheid om vrijgevallen tijd, bijvoorbeeld door het stoppen van de coschappen, op te vullen is het doen van literatuur onderzoek in het kader van een keuzestage master 1 of master 2. Voldoe je nog niet aan de voorwaarden om te mogen starten met je keuzestage master jaar 2, dan wordt daar in deze bijzondere omstandigheden coulant mee omgegaan.

 

Het is nog niet bekend op welke manier we te zijner tijd kunnen herstarten. Waarschijnlijk zal de herstart gefaseerd verlopen.  

Er zullen voor alle studenten regelingen getroffen worden om studievertraging tot een minimum te beperken.

Patiëntencontact is de basis van coschappen. Bij het verdwijnen van patiëntencontact kunnen leerdoelen niet goed gehaald worden. Een stage zal op deze manier dan ook niet afgerond kunnen worden.

Ben je master student en volg je op dit moment een wetenschapsstage? Dan kun je een stage/co-schapsaccount MFA (=VPN) aanvragen. Hiermee kun je thuiswerken en jouw wetenschapsstage vervolgen.
Je kunt je aanvraag, na akkoord van jouw stagebegeleider / (opleidings)coördinator, indienen bij de decentrale ICT-afdeling van de divisie waar je stage loopt. Belangrijk hierbij is dat je alleen een token aanvraagt als dit strikt noodzakelijk is.
De stage coördinatoren worden hierover door de opleiding  geïnformeerd.

Het is niet mogelijk om vanuit huis met HIX te werken. Vraag je begeleider bij zwaarwegende argumenten contact op te nemen met de examinator.

Stages buitenland

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, adviseren wij met klem Nederlandse studenten in het buitenland om terug te keren naar huis. Meer informatie over dit advies vind je op de UU website: https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/coronavirus/coronavirus-u...

Neem voor meer informatie contact op met het international.office@umcutrecht.nl

Het Ministerie van Buitenlandse zaken raadt voorlopig met klem af om naar het buitenland te reizen. Neem daarom contact af met International Office: international.office@umcutrecht.nl

Er wordt gewerkt aan een alternatief onderwijsprogramma ter vervanging van de buitenlandstage. Je ontvangt hierover bericht vanuit het International Office/de examinator buitenlandstages.

Afstuderen

De buluitreiking op 1 april 2020 gaat niet door. We informeren je zo spoedig mogelijk over hoe je je diploma zal ontvangen. Houdt hiervoor je studenten mail in de gaten.

Dat is nu nog niet bekend.

De formulieren (persoonlijk praatje, CV en overzicht schakeljaar t.b.v. de buluitreiking van 15 mei kunnen worden gemaild naar artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl.

De UMC pas kun je per post sturen naar:

UMC Utrecht
T.a.v. STIP
Huispostnummer HB 1.06
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Mogelijke studievertraging

We doen ons uiterste best om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken. Deze week, doch uiterlijk vrijdag, informeren we je over de eerste plannen om studievertraging zoveel mogelijk te beteugelen.

Bij studievertraging als gevolg van de Corona-crisis kun je een beroep doen op het UU Profileringsfonds.
Kijk voor meer informatie op https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/financiele-regelingen/overmacht en https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/profileringsfonds

Vrijwilligerswerk

Wanneer je op dit moment geen onderwijs hebt, bijvoorbeeld  omdat coschappen uitgevallen zijn, kun je ervoor kiezen om vrijwilligers werk te doen.
Je ontvangt op 20 maart een mail over hoe je je eventueel kunt inzetten in deze tijden van krapte.