In verschillende commissies en vertegenwoordigingen kan je als student meedenken over de Geneeskundeopleidingen. Denk hierbij aan de OCGbeleidsraad, studentenraad en jaarvertegenwoordigingen

Studentassessor

De studentassessor is de studentvertegenwoordiger op het gebied van onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Hieronder vallen de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, SUMMA en Klinische Gezondheidswetenschappen. De studentassessor adviseert de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator over alle zaken die de opleiding aangaan, maar met name over onderwijs- en studentzaken.

Renee van de Wetering
HB 4.05
studentassessorDOO@umcutrecht.nl

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Heb je vragen, klachten of ideeën over de universiteit? Heb je vragen over de universiteitsraad? Of wil je lid worden? Neem dan contact op met de U-raad:

Nuttige links

  • vergaderschema (veel vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Check vooraf even bij de griffie (via telefoonnummers 8898, 4355 of 9148) of er geen wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie)
  • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en je Solis-wachtwoord)
  • reglementen

Verkiezingen 2018

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2018 waren er verkiezingen voor de studentzetels (14 tot en met 16 mei). De uitslag werd op 18 mei bekend gemaakt. Bekijk welke twaalf studenten vanaf 1 september 2018 in de raad zitten. 

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.