Uitslagen verkiezingen Studentenraad

De uitslagen van de verkiezingen voor de Studentenraad 2018-2019 zijn bekend. In het district Geneeskunde heeft lijst Omnium 4 zetels (Pim Teeuwen, Dionne Dubelaar, Stijn Wenmaekers en Lotte Heijerman) en lijst Commodis 1 zetel bemachtigd (Anna Gerritsma). In het district Biomedische Wetenschappen wist lijst Omnium 1 zetel (Nilda Tatipata) te bemachtigen en lijst Commodis 2 (Neville Magielse en Marlinde Schoonbeek).

Voor meer informatie wordt dit besluit ter inzage gelegd bij de kiescommissie van de Studentenraad Geneeskunde, UMC Utrecht, Heidelberglaan 100 te Utrecht, kamer G 01.246 (secretariaat Ondernemingsraad, O&O raad en Studentenraad). 

De studentenraad zorgt dat de wensen van de studenten op de juiste plek in de organisatie gehoord worden en denkt samen met het personeel mee over faculteitsbrede uitdagingen.
Pim Teeuwen
voorzitter Studentenraad Geneeskunde

De kandidaten voor de Studentenraad zijn dit jaar verdeeld over drie verschillende kieslijsten

Wij als kandidaten van Lijst Commodis willen samen voor jou de faciliteiten, het onderwijs en het beleid van onze faculteit verbeteren. Wij willen ons hierbij inzetten voor een groot aantal onderwerpen, waaronder: het implementeren van een betere leerlijn academische vorming in het geneeskundecurriculum, meer oriëntatiemogelijkheden voor BMW-studenten, een verbetering van de planning van de herkansingen en een herziening van de CRUX-toetsen. Om ons hiervoor in te kunnen zetten hebben we echter wel jouw stem nodig! Stem op daarom op 14, 15 en 16 mei op lijst Commodis, samen voor jou!

Lijst Jo anne is een eenvrouwslijst die zich graag in de Studentenraad zou willen inzetten om te helpen de faculteit nog beter te maken. Dit zou worden gedaan door zich in te zetten voor een goed zichtbaar verzamelpunt voor extracurriculaire activiteiten, de verbetering van de internationalisering, de herkansingsregeling aan te passen en besluiten, die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen of verbeteren, te ondersteunen.

Waarom wil jij stemmen voor de Studentenraad, en waarom op Lijst Omnium? De Studentenraad is er voor jullie. Zij geeft de mening van alle (bio)medische studenten door aan de faculteit. Onderwerpen zijn goede studieplekken, buitenlandstages en goede herkansingsregelingen.

Lijst Omnium legt de focus leggen op drie B’s: Burn-out, Buitenland en Betrokkenheid. Een gedeeld punt met andere partijen is de beschikbaarheid van de Medische Bieb. Maar wíj willen weten waarom studenten overspannen raken. Zo kan bij Geneeskunde het tutoraat beter en levert bij BMW de masterkeuze veel spanning. Internationale stages moeten makkelijker en Lijst Omnium wil alle studenten erbij betrekken.

De Studentenraad (SR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De SR bestaat uit 9 studenten van alle studies (Geneeskunde/SUMMA, Biomedische wetenschappen/Biomedical Sciences en Klinische gezondheidswetenschappen).

Ieder jaar zijn er verkiezingen voor de leden van de Studentenraad, waarbij alle studenten van de faculteit kunnen stemmen.

De SR adviseert het bestuur van de faculteit en van het UMC Utrecht (gevraagd én ongevraagd) over alles wat met onderwijs te maken heeft. De SR geeft advies vanuit een studentenperspectief, zodat de stem van de student overal in de faculteit gehoord wordt. De SR zit, samen met personeelsleden, in de Faculteitsraad (op onze faculteit heet dit de Onderwijs en Onderzoeksraad).

De SR heeft instemmingsrecht op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de begroting en de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen). Natuurlijk kan de SR ook zelf agendapunten aandragen of een eigen initiatief indienen. De SR praat bijvoorbeeld mee over de voorzieningen in de faculteit en het UMC Utrecht, zoals fietsenstallingen voor studenten en de vernieuwing van het Studielandschap (SLS).

De SR praat en denkt mee over alles wat te maken heeft met onderwijs en onderzoek. Onderwerpen waarover de SR volgens de wet mag adviseren zijn bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en Examenregelingen (instemmingsrecht)
 • Facultaire begroting (instemmingsrecht)
 • Begroting UMC Utrecht (adviesrecht)
 • Plannen voor onderwijsevaluatie (instemmingsrecht)
 • Beleid en strategie van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek

Daarnaast mag de SR natuurlijk ook eigen onderwerpen op de agenda te zetten (initiatiefrecht). Onderwerpen die de SR in de afgelopen jaren zelf heeft aangedragen zijn bijvoorbeeld:

 • Carrièreoriëntatie en voorbereiding op de beroepsloopbaan
 • Extracurriculaire activiteiten
 • Academische vorming en Academic English
 • Internationalisering
 • Fietsenstallingen

Alle opleidingen van de faculteit Geneeskunde zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad:

 • Bachelor en master Geneeskunde (CRU en SUMMA): 5 zetels
 • Bachelor Biomedische Wetenschappen en masters Biomedical Sciences: 3 zetels
 • Masters Klinische Gezondheidswetenschappen (Fysiotherapiewetenschap, Logopediewetenschap en Verplegingswetenschap): 1 zetel

 

De leden van de Studentenraad worden jaarlijks gekozen door de studenten van onze faculteit. Meestal vindt de kandidaatstelling plaats in maart en de verkiezingen in mei.

Voor het collegejaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk om je kandidaat te stellen. De eerstvolgende mogelijkheid is in maart 2019, voor het collegejaar 2019-2020.

Heb je vragen? Of heb je ideeën voor de faculteit? Mail dan naar studentenraad@umcutrecht.nl.