In verschillende commissies en vertegenwoordigingen kan je als student meedenken over de Geneeskundeopleidingen. Denk hierbij aan de OCGbeleidsraad, studentenraad en jaarvertegenwoordigingen. Ook binnen het CT-CRU hebben studenten zitting.

Universiteitsraad

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Heb je vragen, klachten of ideeën over de universiteit? Heb je vragen over de universiteitsraad? Of wil je lid worden? Neem dan contact op met de U-raad:

  • Mail: studentenuraad@uu.nl
  • Telefoon: (030) 253 9086
  • Of kom langs op kamer 4.14 op Heidelberglaan 8.

Nuttige links

  • vergaderschema (veel vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Check vooraf even bij de griffie (via telefoonnummers 8898, 4355 of 9148) of er geen wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie)
  • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en je Solis-wachtwoord)
  • reglementen

Verkiezingen 2018

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2018 zijn er weer verkiezingen voor de studentzetels (14 tot en met 16 mei). Lijkt het je leuk om mee te praten over de universiteit? Heb je een visie op onderwijs, onderzoek of het studentenleven op de universiteit of faculteit? Dan is de universiteitsraad en/of faculteitsraad iets voor jou. Stel je verkiesbaar voor één van de medezeggenschapsraden. Jouw stem telt! 

Hoe stel je je verkiesbaar?

Je kunt je tot en met 5 april 2018 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kunt je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Daarvoor neem je contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kun je een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen. 

Handige documenten

Planning

Bij de verkiezingen van 2018 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum Actie
1 maart tot en met 5 april Kiesregisters ter inzage
1 maart tot en met 5 april Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen
16 april Bekendmaken kandidatenlijsten
14 tot en met 16 mei (23:59) Stemmen via www.uu.nl/stem
18 mei  Bekendmaken van uitslag van stemming

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.