Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder toont alle verschillende begeleidingsopties, klik op een optie voor meer informatie. Verder naar beneden op de pagina is ook een lijst met meer informatie te vinden.

Ook tijdens de coronacrisis zijn veel begeleiders bereikbaar en kunnen evt. afspraken op afstand ingepland worden. Kijk in het overzicht welke mogelijkheden de verschillende begeleiders hebben.

Bij problemen in en buiten studie, zoals twijfels over juiste studiekeuze, studievertraging (ook oproepen), studieplanning, ziekte, faalangst en bemiddeling examencommissie of docenten. 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur (vanaf 8 september). 
Telefonisch spreekuur: maandag 16.00 - 17.00 uur, woensdag en vrijdag 15.00 - 16.00 uur, tel. 088 75 68515  
Afspraken: plan online een afspraak in met één van de studieadviseurs, via: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_GNK

Wie: Ineke Steenhoek, Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar en Annemoon Bregt (Ba jaar 1)
Waar: kamer HB 1.37, 1.38 en 1.39 
E-mailadviseurs@umcutrecht.nl

Heb je hulp nodig bij het maken van keuzes binnen je studieprogramma? Loop je studievertraging op of ben je juist toe aan meer uitdaging? De tutor is doorgaans je eerste aanspreekpunt. Ook voor persoonlijke zaken die invloed hebben op je studie.

Bij aanvang van je studie word je ingedeeld in een tutorgroep. Deze groep blijft gedurende de gehele bacheloropleiding bestaan. Met deze groep volg je het onderdeel Tutoraat Bachelor, onder begeleiding van je tutor.

Mocht je tutor op dit moment niet goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege drukte in de patiëntenzorg, dan kun je contact opnemen met de coördinatoren van Tutoraat Bachelor: Inge de Klerk-van der Wiel & Sjoukje van den Broek (TutoraatBachelor@umcutrecht.nl).

Doel van een individueel coach traject is om samen met de coach te kijken waar je tegenaan loopt in je welbevinden als student, of in je functioneren tijdens je coschappen, stages of ander onderwijs, en te ontdekken of handvaten te krijgen hoe daarmee om te gaan.

Je bent van harte welkom met allerlei vragen, bijvoorbeeld bij stress of burn-out klachten, bij terugkeer na afwezigheid, of bij twijfels over de studie. Ook vragen zoals ‘hoe zet ik mezelf neer’, ‘hoe communiceer ik’, ‘hoe ga ik om met reacties van specialisten’, kunnen aan bod komen. 

Allereerst mag je je altijd op eigen initiatief aanmelden voor coaching. Ook kan een (coschap)begeleider of docent je adviseren om extra ondersteuning te zoeken (bij het functioneren in de opleiding). Of de coaching kan starten op basis van een (melding of) een beoordeling Professioneel Gedrag (‘onvoldoende’ of ‘behoeft aandacht’). Je ontvangt in dit laatste geval een oproep van de examencommissie om je voor coaching aan te melden, en het is dan verplicht om een traject te volgen.

De inhoud en de lengte van het traject worden afgestemd op jouw vragen en doelen.

De gesprekken met de coach zijn vertrouwelijk.

 • Wie: Marian Wolters, coördinator coaches professioneel gedrag
 • E-mail: M.S.Wolters@umcutrecht.nl
 • Telefoon: 088 75 53473
 • Waar: HB 4.02a

In verbang met de COVID-19 maatregelen vinden veel gesprekken met de coach online plaats. Je coach zal daarover afspraken met je maken. De coaches zijn ook beschikbaar voor gesprekken als je vragen of zorgen hebt in deze tijd van de coronacrisis. In dat geval kun je contact opnemen met je eigen coach (indien je reeds aangemeld was) of je aanmelden voor coaching.

Voor meer informatie over de individuele coaching bij geneeskunde:

Loop je vast in de interactie met anderen? Leg je de lat te hoog en vind je het moeilijk om los te laten en grenzen te stellen? Heb je last van frustratie, stress of onzekerheid? Vind je het lastig om keuzes te maken die bij jou passen? Heb je het verlangen om meer voldoening, vertrouwen en plezier te ervaren bij de dingen die je doet? Of ervaar je andere persoonlijke uitdagingen die van invloed zijn op jouw studieloopbaan?

Als coach kijk & denk ik graag met je mee! Samen verhelderen we wat belangrijk voor jou is en wat je momenteel belemmert. Vervolgens onderzoeken we hoe je hier enerzijds invloed op kunt uitoefenen en anderzijds beter kunt omgaan met de zaken waarbij dat niet het geval is. Zodat je vrijer wordt om je studie en leven vorm te geven op een manier die bij jou past en wat jij in de wereld wil brengen.

Je kunt een afspraak inplannen via:
https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_Coach
Wees ook welkom als je alleen maar even wil sparren, je hart wil luchten, geen heldere vraag hebt en nog twijfelt of coaching passend is.

Gezien de mogelijkheden voor face-to-face afspraken beperkt zijn, is er ook de mogelijkheid om online & wandelafspraken te maken.

Wie: Nynke Okma
E-mail: C.R.Okma@umcutrecht.nl

 

 

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een fysieke afspraak te maken met de career officers. Afspraken gaan via telefonisch, via Skype of via Zoom en kun je via de online agenda inplannen. In het opmerkingen veld kun je aangeven wat jouw voorkeur heeft.

Wie: Marjolein Bovens Wisse, Marte Otter en Kim van den Heuvel-Taverne
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462 (Marjolein/Marte) en 06-50177067 (Kim)

Heb je tijdens je studie, stage of coschap te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersonen, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Volg je op dit moment een stage of coschap in een ander ziekenhuis dan het UMC Utrecht dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van dat ziekenhuis. Een bijkomend voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan het ziekenhuis waarin het voorval heeft plaatsgevonden iets kan doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wil aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

Studieadviseur

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan de Universiteit Utrecht

Mevrouw Jeanette van Rees, e-mail: j.vanrees@uu.nl

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Ombudsfunctionarissen: mevrouw L. Copal en mevrouw M. Dekker
Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen: mevrouw S. Everts
Decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen:

 • Mevrouw M. Huisman
 • De heer M. de Saine
 • Mevrouw B.E.G. Stevens
 • De heer G. van Wandelen
 • De heer D. Wolters

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het secretariaat, mevrouw I. van Krieken:
​Telefoon: ​088-75 58620
​E-mailadres: ​ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

De vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen, biedt samen met de zes decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, opvang en begeleiding voor studenten en medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.

Het bureau ombuds- en vertrouwenszaken is tevens bereikbaar voor activiteiten in het kader van preventie en voorlichting op genoemde aandachtsgebieden.

De functionarissen benadrukken dat het van belang is, dat mensen durven te komen. Het kan escalatie van een situatie voorkomen. Er geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van de medewerker en dat vertrouwelijkheid voorop staat.

Klachtencoördinator

Klachtencoördinator dhr. Aike Kruize: A.Kruize@umcutrecht.nl. Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.

Loop je ergens tegenaan bij je studie, coschappen, de vereniging of ergens anders, wat je graag vertrouwelijk zou willen bespreken met een medestudent? Of wil je het graag bespreken met iemand van de faculteit, maar weet je niet precies bij wie je het beste terecht kunt? 

Met ingang van het collegejaar 2021-2022 heeft de MSFU "Sams" twee vertrouwenscontactpersonen: Silvester Beelen en Loulou Schram. Zij kunnen je een luisterend oor bieden en eventueel doorverwijzen naar de juiste personen binnen de faculteit. Via onderstaande gegevens kan je een afspraak maken.

Silvester Beelen
Silvester Beelen, vertrouwenscontactpersoon MSFU Sams

Silvester zit in bachelor jaar 3 van Geneeskunde en is onder andere lid van de bachelorvertegenwoordiging. 

Loulou Schram
Loulou Schram, vertrouwenscontactpersoon MSFU Sams

Loulou zit in master jaar 2 van Geneeskunde en heeft al veel ervaring met coschappen. Daarnaast heeft ze verschillende raden & commissies bij de MSFU "Sams" gedaan. 

Het doel van het coassistent-buddyproject is om derdejaars bachelor studenten geneeskunde te ondersteunen bij hun praktische vragen over coschap lopen. Vaak vinden beginnende coassistenten het eerste coschap erg spannend. Door een ervaren coassistent vrijwillig te koppelen aan deze beginnende coassistenten, hopen we de start van het coschap lopen makkelijker te maken voor derdejaars geneeskundestudenten. Ouderejaars coassistenten kunnen goed advies geven naar aanleiding van (recente) ervaringen binnen het betreffende vakgebied/ziekenhuis/coschap. Interesse? Meer informatie is te vinden in de informatiebrief.

Hieronder staan de workshops die binnen de faculteit aangeboden worden. Kijk in de agenda op de studentensite voor een overzicht van alle workshops binnen en buiten de faculteit.

In deze workshop ga je op zoek naar welke specialisatie het beste bij je past. Deze workshop wordt vijf keer per jaar in samenwerking met de KNMG georganiseerd. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per workshop. Studenten uit master jaar 1 en 2 worden over data en tijden per mail ingelicht.

 

Onderzoek toont aan dat tijdens de coschappen en de opleiding tot specialist een aanzienlijk aantal studenten en assistenten tekenen vertonen van burn-out. Deze bijeenkomst in master jaar 3 leert je om een overmaat aan stress vroegtijdig te herkennen en hierop te reageren en daarmee een burn-out te voorkomen. Deze bijeenkomst wordt gepland op een terugkomdag en sluit aan op het onderwijs vanuit PLO-CA over dit onderwerp.

Aan het eind van je studie of misschien al tijdens je studie ga je solliciteren voor je eerste baan. Om je hier goed op voor te bereiden is er voor alle laatstejaars studenten geneeskunde een workshop solliciteren. In deze workshop ga je aan de slag met het omschrijven van jouw motivatie voor een baan en het voeren van een sollicitatiegesprek. Daarnaast staan we kort stil bij alles wat komt kijken bij solliciteren, van het zoeken van een vacature tot het sollicitatiegesprek. De workshop vindt plaats tijdens het startblok van masterjaar 3. Je wordt hierover per mail ingelicht. Vooraf aanmelden is verplicht.

Kun je niet deelnemen aan deze training dan kun je altijd een algemene sollicitatietraining van Career Services volgen. Kijk hier voor een overzicht van de data.

Heb je behoefte aan individuele feedback op je CV, wil je een sollicitatiegesprek oefenen of een andere workshop volgen? Bekijk dan het aanbod van Career Services.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? Kijk op www.students.uu.nl/studiekeuze  
De studieloopbaanadviseur geeft workshops heroriëntatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop kiezen voor master en loopbaan.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)