Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast vergroot je natuurlijk ook je kansen op de internationale arbeidsmarkt! Er zijn diverse mogelijkheden voor studenten om een programmaonderdeel of activiteit in het buitenland te doen, bijvoorbeeld:

  • (deel van) het afstudeeronderzoek
  • (deel van) het keuzeonderwijs
  • Vervanging van een van de cursussen door een vergelijkbare cursus in het buitenland
  • Het presenteren van je onderzoeksresultaten op een congres in het buitenland

Ook kun je een internationale ervaring opdoen in het binnenland, door bijvoorbeeld een Summer School cursus te volgen. Kijk hieronder voor meer informatie over de cursussen die je kunt volgen.

Het onderwijs van Klinische Gezondheidswetenschappen is vanwege het deeltijdkarakter van de opleiding sterk gestructureerd, waarbij veelal 2 of meer onderdelen tegelijk lopen en/of op elkaar voortborduren. Bij het volgen van een studieonderdeel in het buitenland worden studenten gestimuleerd actief naar oplossingen te zoeken die de studievoortgang niet in gevaar brengen, bijvoorbeeld door het studieonderdeel in het buitenland te volgen in de zomervakantie.

Als je van plan bent een studieonderdeel in het buitenland te gaan volgen, is het handig om even contact op te nemen met de programmacoördinator van jouw masterprogramma om je plannen en de eerste stappen die je kunt nemen door te nemen.

 

In aanraking komen met een internationale context kan natuurlijk ook in het binnenland. De Universiteit Utrecht biedt een uitgebreid pakket Summer School cursussen met een zeer hoog percentage internationale deelnemers (>90%). De opleiding wil studenten stimuleren een van deze internationaal georiënteerde cursussen te volgen, zie voor meer informatie de website van de Utrecht Summer School.

Voor het volgen van een Summer School cursus kan een masterstudent een vergoeding van maximaal €500,- aanvragen. Voorwaarden voor deze bijdrage zijn dat de Summer School cursus extra-curriculair wordt gevolgd en deze relevant is voor het individuele studietraject van de student.

Je kunt een aanvraag doen voor tegemoetkoming van cursus-, reis en verblijfkosten in het buitenland of het volgen van een Summer School cursus via dit formulier.

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een bijdrage te ontvangen voor een presentatie van onderzoeksresultaten op een congres in het buitenland. Voorwaarden zijn dat het gaat om een product voortvloeiend uit het onderwijs en dat de student presenting author is.

Uitbetaling vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten (max. €500,-). De student dient na afloop van de reis een declaratieformulier met betalings- en deelnamebewijzen aan te leveren.

* LET OP: Een aanvraag voor tegemoetkoming van cursus-, reis- en verblijfkosten in het buitenland als onderdeel van je individuele examenprogramma kan pas worden gedaan nadat toestemming is verleend voor het te volgen studieonderdeel door de Examencommissie.

Ben je van plan om een studieonderdeel in het buitenland te gaan volgen, dan kan het International Office van het UMC Utrecht helpen met begeleiding en advies. 

CONTACTGEGEVENS INTERNATIONAL OFFICE FACULTEIT GENEESKUNDE

E-mail: international.office@umcutrecht.nl
Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag 12.30 - 13.30 uur, locatie: HB 1.08
Inleveren en afhalen documenten: maandag t/m vrijdag, 10.45 - 15.15 uur, locatie: STIP, HB 1.06

MEDEWERKERS INTERNATIONAL OFFICE

Nadine Nonnekes
Coördinator Internationalisering

Carolien Bakker
International Officer

Annemoon Bregt
International Officer