Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Daarnaast is de Universiteit Utrecht gebonden aan enkele plichten en wetten. Hieronder vind je de belangrijkste op een rij.
Daarnaast is het goed om na te denken over eerlijk en integer handelen in de wetenschap. Hoe ga je om met je data, verwijs je zorgvuldig en wat is de ethische kant van onderzoek? Daarover vind je hier meer informatie.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2017-2018 (pdf). De bijlagen die hier bij horen vind je op de pagina Onderwijsregelingen.

In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten van studenten enerzijds, en van de Universiteit Utrecht anderzijds vastgelegd. Deze vind je op de BMW Studiegids.

Het reglement is opgesteld door de Bachelor Examencommissie en beschrijft de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op toetsen en examens. Deze vind je op de BMW Studiegids.

De Bachelor Examencommissie heeft een notitie "plagiaat in scripties, essays en verslagen" opgesteld. Deze vind je op de BMW Studiegids.

De opleiding en de Universiteit Utrecht gaan op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens van een ieder die bij ons studeert en handelen binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht kun je lezen over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacyrecht kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.