De onderzoekscyclus in wetenschappelijke teksten

Ontdekkingen leiden meestal tot meer vragen dan antwoorden. Een resultaat, conclusie of nieuwe ontdekking creëert nieuwe mogelijkheden of roept nieuwe vragen op die je kunt onderzoeken. Hiermee begint meestal een nieuwe onderzoekscyclus. De onderzoekscyclus bestaat uit de zes fasen die hieronder uitgebreid beschreven staan. De structuur van een wetenschappelijke tekst volgt deze fasen van de onderzoekscyclus.

Onderzoekscyclus met zes fasen.
De onderzoekscyclus bestaat uit zes fasen: probleemanalyse, onderzoeksplan, uitvoering, resultaten, conclusies en rapportage.

Structuur van een wetenschappelijke tekst

De structuur van een wetenschappelijk schrijfproduct (zoals een labjournaal, practicumverslag, of wetenschappelijk artikel) is vaak als volgt: inleiding, materialen & methoden, resultaten, en discussie & conclusie, ofwel de zogenaamde IMRD-structuur. In alle onderdelen van het schrijfproduct zijn verschillende fasen van de onderzoekscyclus te herkennen.

Wetenschappelijke rapportage volgt de onderzoekscyclus
Wetenschappelijke rapportage volgt de onderzoekscyclus.
Structuur in een tekst volgens het zandlopermodel
De structuur in een tekst volgens het zandlopermodel.

Naast de vaste IMRD-onderdelen zie je in ieder wetenschappelijk schrijfproduct ook het zandlopermodel terug, waarbij de inleiding de bovenkant van de zandloper vormt (ook wel het trechtermodel genoemd), de materialen & methoden en de resultaten het middendeel, en de discussie de onderkant van de zandloper. In de inleiding schrijf je van groot (brede context) naar klein (specifieke vraagstelling/hypothese) en in de discussie juist van klein (beantwoording vraagstelling, interpretatie resultaten) naar groot (betekenis resultaten voor het onderzoeksveld en de maatschappij). Ook de beknopte samenvatting van een wetenschappelijk artikel (‘abstract’ in het Engels) wordt geschreven volgens de IMRD- en zandloperstructuur, zoals je in dit voorbeeld van Nature kunt zien.