Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? De universiteit heeft verschillende medewerkers die jou advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Er zijn begeleiders die jou kunnen helpen bij vragen die studiegerelateerd zijn, maar er zijn ook begeleiders die advies kunnen geven bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben. Het overzicht hieronder begint met de begeleiders van je opleiding.
 

De studieadviseur adviseert de student over zowel inhoudelijke zaken betreffende de studie als over minder inhoudelijke zoals studieplanning, exameneisen, ingangs- en toelatingseisen van de masterprogramma’s. Daarnaast kan de student zich tot de studieadviseur wenden met vragen en problemen rond studiemotivatie, studiestaking, overstap naar een andere studierichting, studievertraging, vrijstellingen, afstudeersteun, studiefinanciering, studeren in het buitenland, etc. Bij specifieke vragen of persoonlijke problemen kan de studieadviseur studenten naar de juiste instantie doorverwijzen. Studenten die door persoonlijke problemen of ziekte studievertraging oplopen, wordt aangeraden om zo snel mogelijk contact met een studieadviseur op te nemen.

Afspraken: plan online een afspraak in met één van de studieadviseurs, via: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_BMW
Gezien studenten tijdelijk geen face-to-face afspraak met de studieadviseurs kunnen maken, vinden gesprekken via de telefoon of Skype plaats. Je kunt dit aangeven in het online planningssysteen.
E-mail: adviseurs@umcutrecht.nl.
Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur.
Plan hiervoor online een afspraak in via: https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_Inloop 
Vanaf 16 november wijzigt het inloopspreekuur van de studieadviseurs. Er is dan alleen nog een inloopspreekuur op de maandag, woensdag en vrijdag.
Telefonisch spreekuur: 088 – 756 8515, maandag 16.00-17.00 uur, vrijdag 15.00-16.00 uur

Heb je tijdens je studie of stage te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Volg je op dit moment een stage in een andere organisatie dan het UMC Utrecht of de Universiteit Utrecht dan kun je ook contract opnemen met de vertrouwenspersoon van die organisatie. Een bijkomend voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan de organisatie waarin het voorval heeft plaatsgevonden iets kan doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wilt aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

Studieadviseur

Jaco de Fockert-Koefoed, Annemoon Bregt en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan de Universiteit Utrecht

Mevrouw Jeanette van Rees, e-mail: j.vanrees@uu.nl

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Ombudsfunctionarissen: mevrouw L. Copal en mevrouw M. Dekker
Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen: mevrouw S. Everts
Decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen:

 • Mevrouw M. Huisman
 • Mevrouw S. Reekers
 • De heer M. de Saine
 • Mevrouw B.E.G. Stevens
 • De heer G. van Wandelen
 • De heer D. Wolters

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het secretariaat, mevrouw I. van Krieken:
Telefoon: ​088-75 58620
E-mailadres: ​ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

De vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen, biedt samen met de zes decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, opvang en begeleiding voor studenten en medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.

Het bureau ombuds- en vertrouwenszaken is tevens bereikbaar voor activiteiten in het kader van preventie en voorlichting op genoemde aandachtsgebieden.

De functionarissen benadrukken dat het van belang is, dat mensen durven te komen. Het kan escalatie van een situatie voorkomen. Er geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van de medewerker en dat vertrouwelijkheid voorop staat.

Klachtencoördinator

Klachtencoördinator mevr. Iris Rigters-Aris, telefoon: 088-755 3817, e-mail: c.a.e.rigters@umcutrecht.nl.

 

 

Heb je hulp nodig bij het maken van keuzes binnen je studieprogramma? Loop je studievertraging op of ben je juist toe aan meer uitdaging? Dit is je eerste aanspreekpunt.
Je tutor kan jou ondersteunen bij het leren studeren, leren kiezen, vergroten van je zelfkennis en je helpen voorbereiden op de toekomst.
De tutoren van SLO zijn medewerkers van de UU of het UMCU en verbonden aan de opleiding BMW.

Studentmentoren zijn ouderejaars studenten die vragen kunnen beantwoorden over je studie, de universiteit en de stad Utrecht.

De coaches zijn er voor de wat minder concrete maar zeker niet minder belangrijke ‘klachten’, of vragen. Stress, gespannenheid, hoofdpijn, slecht slapen, prikkelbaar, futloos, geen energie. Het zijn allemaal kenmerken van disbalans die niet vanzelf overgaan. Ook niet als je denkt dat dit er gewoon een beetje bij hoort. Want dat is niet zo!

De druk die op jou als student ligt is best groot. Prestatiedruk, BSA halen, goede cijfers want je wil die ene master, wat nou als je geen idee hebt wat je wil dan lig je al direct achter op je medestudenten, financieel wil je alles op een rij hebben, geen uitloop en dan heb je ook nog tijd nodig voor je vrienden, studievereniging, stage…

Kun je als student ook een burn-out krijgen? Ja zeker! Het komt steeds vaker voor zelfs. Met gerichte begeleiding zet je stappen naar herstel om je weer energiek en beter in je vel te voelen. Bij de opleiding Biomedische wetenschappen hebben we twee coaches die je kunt raadplegen als je daar behoefte aan hebt.

Je kunt een afspraak maken bij Simone Schut of Nynke Okma. Meer informatie over hen vind je in de studiegids BMW.

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een fysieke afspraak te maken met de career officers. Afspraken gaan via telefonisch, via Skype of via Zoom en kun je via de online agenda inplannen. In het opmerkingen veld kun je aangeven wat jouw voorkeur heeft.

Wie: Marjolein Bovens Wisse, Marte Otter en Kim van den Heuvel-Taverne
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462 (Marjolein/Marte) en 06-50177067 (Kim)

Corona en onderwijs

We hebben alle informatie voor je op een rij gezet die van pas kan komen in deze tijden. Lees meer over geldzaken, hoe je fysiek en mentaal fit blijft, hoe je kunt studeren vanuit huis, etc.

Corona en onderwijs.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? Kijk op www.students.uu.nl/studiekeuze  
De studieloopbaanadviseur geeft workshops heroriëntatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop kiezen voor master en loopbaan.

 

Kijk in de agenda op de studentensite voor een overzicht van alle workshops binnen en buiten de faculteit.