Tijdens je studie krijg je te maken met onderwijsprogramma’s waarbij gewerkt wordt met (gevaarlijke) stoffen, organismen en apparatuur. Meer informatie over specifieke risico’s is te vinden in de blokboeken van de cursussen.