Ga naar de digitale studiegids voor een overzicht van het curriculum 2020-2021. 

De bacheloropleiding duurt drie jaar en telt 180 studiepunten. Driekwart van de opleiding bestaat uit de major (135 studiepunten), de overige studiepunten vormen de profileringsruimte (45 studiepunten). Binnen de major heb je een aantal verplichte cursussen (75 studiepunten) en semi-verplichte ofwel majorgebonden keuzecursussen (60 studiepunten).

Elk studiejaar van 60 studiepunten bestaat uit vier periodes van tien weken. Een studiepunt of European Credit (EC) is een Europees vastgestelde eenheid voor studiebelasting en komt overeen met 28 uur studeren.

Voor een bachelorexamen gelden de volgende eisen:

  • Een afgeronde major
  • Tenminste 45 studiepunten op niveau 3 in major en profileringsruimte samen
  • Tenminste 45 studiepunten in de profileringsruimte, waarvan tenminste 15 op niveau 2 of hoger
  • Een voldoende voor alle cursussen
  • Een voldoende voor de studieloopbaanontwikkeling (SLO)

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van de biomedische wetenschappen. Van de 8 cursussen die je in dit jaar volgt, behoren 7 tot het verplichte deel van de major. Je mag in het eerste jaar 1 biomedische keuzecursus kiezen, welke meetelt voor de profileringsruimte.

Jaar 2 en 3

Vanaf het tweede jaar ga je meer je eigen interesses en ambities volgen. In het tweede jaar volg je grotendeels vakken met een verdiepend karakter (niveau 2). Je start met de verplichte cursus Onderzoeksmethoden.

Het derde jaar bevat vooral vakken op gevorderd niveau, die je bijvoorbeeld voorbereiden op een masteropleiding. Je sluit de opleiding af met de verplichte cursus Researchproject, waarin je een bachelorthesis schrijft.

BMW Academie

Gedurende de drie bachelorjaren volg je het programma van de BMW Academie. Het doel van de BMW Academie is om jou te leren studeren, leren inzicht te krijgen in jezelf en om je te leren keuzes te maken. In de BMW Academie kijk je samen met medestudenten en tutor hoe je je eigen ontwikkeling positief kan beïnvloeden en welke mogelijkheden daarvoor binnen en buiten de opleiding zijn.

Informatie over cursussen is te vinden in de studiegids of op Osiris.