Minor

Een minor is een samenhangend pakket van cursussen dat je in je profileringsruimte kan kiezen. Een minor wordt gevolgd bij een andere opleiding of faculteit. De examencommissie van de betreffende opleiding bepaalt of het gekozen pakket van cursussen gekenmerkt kan worden als een minor. Let erop dat minoren specifieke ingangseisen en een vastgestelde capaciteit kunnen hebben.

Je kunt een minor kiezen om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze. Hieronder vind je enkele minoren die eerder door BMW-studenten zijn gevolgd. Het is natuurlijk ook mogelijk om een andere minor te kiezen. Neem voor meer informatie over een minor contact op met de coördinator van de minor of het studiepunt van de desbetreffende opleiding.

Overzicht minors aan de UU