Cursussen elders

In je profileringsruimte kun je ervoor kiezen om vakken bij een andere faculteit en zelfs een andere (buitenlandse) universiteit te volgen. Een groot aantal cursussen van de departementen Farmacie, Biologie en Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen is geschikt voor jou om te volgen. Daarnaast bieden o.a. de opleiding Geneeskunde, de faculteit Geowetenschappen en Studium Generale cursussen aan. Hieronder vind je een aantal suggesties voor BMW-studenten. Het hele cursusaanbod binnen de Universiteit Utrecht dat openstaat voor bijvakkers is te vinden via de UU cursusplanner. Je kunt hier ook themagericht zoeken naar cursussen, bijvoorbeeld op het gebied 'digitalisering', 'duurzaamheid' of 'technologie en maatschappij' of 'lichaam en geest'. 

Overlap

De studieadviseur kan je helpen bij het samenstellen van je vakkenpakket. Let er hierbij op dat er niet te veel overlap mag zijn tussen eerder gevolgde of nog te volgen (BMW-)cursussen en een vak dat je elders zou willen volgen. In bijlage 4 van de OER vind je meer informatie over welke cursussen elkaar uitsluiten. Neem ook altijd contact op met de cursuscoördinator om te vragen of je als BMW-student kunt deelnemen aan de cursus.

Inschrijfperiodes

Sommige opleidingen hanteren een andere inschrijfperiode dan BMW. Oriënteer je dus op tijd als je een cursus elders wilt volgen.

UU cursusplanner