Opzet van de opleiding

De bacheloropleiding duurt drie jaar en telt 180 EC (European Credits, oftewel studiepunten). Driekwart van de opleiding bestaat uit de major (135 EC), de overige studiepunten vormen de profileringsruimte (45 EC). Binnen de major heb je een aantal verplichte cursussen (75 EC) en semi-verplichte ofwel majorgebonden keuzecursussen (60 EC).

Elk studiejaar van 60 EC bestaat uit vier periodes van tien weken. Een EC komt overeen met 28 uur studeren. De cursussen in het studieprogramma kennen drie niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad: niveau 1 (inleidend), niveau 2 (verdiepend) en niveau 3 (gevorderd). De exameneisen omtrent de niveaus van behaalde cursussen zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Alle cursussen - met uitzondering van Onderzoeksmethoden, Biomedical Research Lab, Experimental Translational Medicine en het Researchproject (Plus) - hebben een studielast van 7,5 EC.

Exameneisen bachelor Biomedische wetenschappen

Voor een bachelorexamen Biomedische wetenschappen gelden de volgende eisen:

  • Een afgeronde major van 135 EC, waarvan 30 EC op niveau 3

  • Tenminste 45 EC op niveau 3 in major en profileringsruimte samen

  • Tenminste 45 EC in de profileringsruimte, waarvan tenminste 15 EC op niveau 2 of 3

  • Een voldoende voor de BMW Academie

In je studievoortgangsoverzicht in Osiris kun je zien aan welke exameneisen je nog moet voldoen. Daarnaast kun je altijd bij de studieadviseur terecht om je studieprogramma te laten checken.