Een minor is een samenhangend pakket van cursussen die de student in zijn profileringsruimte kan volgen. Een minor wordt gevolgd bij een andere opleiding of faculteit. De examencommissie van de betreffende opleiding bepaalt of het gekozen pakket van cursussen gekenmerkt kan worden als een minor. Let erop dat minoren specifieke ingangseisen en een vastgestelde capaciteit kunnen hebben.

Het aanbod van minoren bij de Universiteit Utrecht is te vinden op http://students.uu.nl/onderwijs/minors. Neem voor meer informatie over een minor contact op met de afdeling Onderwijszaken van de betreffende opleiding. Een aantal minoren staat ook beschreven in de digitale studiegids

Het is ook mogelijk om in je profileringsruimte één of meerdere cursussen bij een andere opleiding te volgen, in plaats van een complete minor. Een overzicht van mogelijk te volgen cursussen is te vinden in de digitale studiegids.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied biomedische wetenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een cursuspakket kiezen waarbij je meer te weten komt over het functioneren van cellen en organen, of je concentreren op een specifiek vakgebied, zoals neurowetenschappen of immunologie. Eventueel kun je je met de minor biomedische wetenschappen voorbereiden op een bepaald masterprogramma. 

De minor van BMW staat open voor bachelorstudenten van alle studierichtingen, in het bijzonder voor de opleidingen biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen. Studenten uit andere studierichtingen zijn welkom, maar moeten zich realiseren dat het voor hen moeilijker kan zijn biomedische cursussen te volgen omdat uitgegaan wordt van een hoog startniveau aan biomedische kennis. 

Er is geen vast studieprogramma voor een minor BMW. Welke cursussen je kunt/moet volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. De studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) stellen samen met jou een geschikt cursuspakket samen. Tenslotte beoordeelt de examencommissie je motivatiebrief en bepaalt wie er toestemming krijgt om de minor te mogen volgen (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). In verband met de numerus fixus is er een beperkte cursuscapaciteit.