Honoursprogramma

Het totale Honours Programma van Biomedische wetenschappen (HP-BMW) omvat 45 EC, verspreid over het tweede en derde jaar van de bachelor. Het programma is deels extracurriculair en valt deels binnen het curriculum. Het HP-BMW bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een individueel project en honourscursussen. Daarnaast organiseren de honoursstudenten elk jaar een buitenlandse reis. Als honoursstudent ontvang je een honourscertificaat als je aan de onderstaande onderdelen hebt voldaan én als je voor de opleiding een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een onafgeronde 7,0 hebt gehaald.

Solliciteren

In mei van het eerste jaar van de bachelor Biomedisch wetenschappen krijgen de studenten die de hoogste cijfers hebben gehaald tijdens het eerste jaar en daarmee tot de top 15% van de best-scorende eerstejaars behoren een uitnodiging om te solliciteren voor het HP. Mocht je deze brief niet ontvangen hebben, maar toch het HP willen volgen, dan kun je nog steeds solliciteren. De sollicitanten leveren een cv en een motivatiebrief in waarna zij uitgenodigd worden voor een gesprek. Op basis van de sollicitatiebrief, het cv en het gesprek met de student bepaalt de selectiecommissie van de opleiding BMW of een student geschikt is voor het Honours Programma. In aanloop naar de sollicitatieprocedure organiseert de opleiding HP-lunches, waar je de kans hebt om je vragen aan huidige HP-studenten te stellen.

Meer informatie over het HP-BMW vind je in artikel 3.11 van de OER of op de website van Stichting Honours BMW Utrecht. Hieronder lees je kort wat alle verschillende onderdelen inhouden.

Contact

Voor meer informatie kun je ook terecht bij de HP-coördinatoren: Kristin Denzer (K.Denzer@umcutrecht.nl) en Tobias Dansen (T.B.Dansen@umcutrecht.nl). 

Descartes College

Naast het Honoursprogramma van Biomedische wetenschappen bestaat er ook een honoursprogramma van de Universiteit Utrecht: het Descartes College. De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen van het facultaire honoursaanbod vanwege hun universiteitsbrede karakter. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. In iedere cursus wordt vanuit een andere invalshoek gereflecteerd op de wetenschap. Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je opleiding.

Aanmelding en selectie

Gemotiveerde en breed geïnteresseerde studenten kunnen zich aan het einde van het eerste jaar van hun bacheloropleiding bij de Universiteit Utrecht aanmelden voor de selectie van het Descartes College. Ben je al honoursstudent? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kan je je direct inschrijven (per semester) voor één of meerdere cursussen van het Descartes College.

Meer informatie over het Descartes College