Voor getalenteerde en gemotiveerde studenten die een extra uitdaging zoeken bovenop het gewone curriculum, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het tweejarige Honoursprogramma van BMW (HP-BMW). Het HP-BMW is toegankelijk voor een geselecteerde groep van tien tot twaalf gemotiveerde en getalenteerde BMW-studenten per jaar. Het is mogelijk om in het eerste jaar al kennis te maken met het programma door deel te nemen aan de cursus Oriëntatie Honours Programma. De selectie voor het volledige programma vindt aan het einde van het eerste jaar plaats op basis van studievoortgang, motivatie, CV en een gesprek.

Kijk in onze digitale studiegids voor uitgebreide informatie over het Honoursprogramma.

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht (Stichting HBU) is in 2014 opgericht door BMW honoursstudenten om de activiteiten die door de honoursstudenten georganiseerd worden (financieel) te kunnen ondersteunen. De activiteiten die de stichting afgelopen jaar onder andere ondersteund heeft, zijn het uitnodigen van buitenlandse sprekers, het organiseren van symposia en het organiseren van een buitenlandse reis naar laboratoria in Stockholm. Als u meer wilt weten over de stichting, de (ondersteunde) activiteiten, of als u geïnteresseerd bent om te sponsoren, kunt u een kijkje nemen op de website van het Stichting HBU