Toekomstoriëntatie

Na de bachelor moet je als student opnieuw kiezen: wil je doorgaan met een specialistische/beroepsvoorbereidende masteropleiding of juist uitstromen naar het beroepenveld, al dan niet tijdelijk?

Om je te verdiepen in de verschillende masteropleidingen, zijn er allerlei websites: 

  • Graduate School of Life Sciences (GSLS): De Utrecht Graduate School of Life Sciences organiseert een groot aantal tweejarige masterprogramma’s die direct in het verlengde liggen van de bacheloropleiding.

  • Universiteit Utrecht: Voor alle masters van de Universiteit Utrecht. Let er goed op of je vooropleiding aansluit bij de toelatingseisen. Tweemaal per jaar organiseert de universiteit een Master's Open Day.  

  • Buiten Utrecht: Je kunt natuurlijk ook op zoek naar masters buiten de Universiteit Utrecht. Op de website van het Biomedisch Studentenoverleg is een mastermenukaart te vinden. Hierop staan alle biomedische masters in Nederland die je kan volgen met een bachelordiploma Biomedische wetenschappen. 

Naast deze websites bieden de opleiding, de Career Services van de faculteit Geneeskunde en studievereniging Mebiose allerlei activiteiten aan om je tijdens je bachelor te oriënteren op je toekomst: 

Georganiseerde activiteiten toekomstoriëntatie

Achtergrondinformatie vanuit de opleiding

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de loopbaan van alle afstudeerders van de bachelor Biomedische wetenschappen sinds het afstudeerjaar 2011-2012. Van de afstudeerders van de studiejaren 2011-12 tot en met 2018-19 die een baan hebben (n = 471), leggen we uit in welke richting ze een baan hebben.

Werken na de bachelor

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer drie procent van de afstudeerders direct na de afronding van hun bachelor zijn gaan werken. Zij startten deels een eigen bedrijf (bijvoorbeeld als bijlesdocent, webdesigner of hondentrainer) of ze gingen de ICT in.

Vervolgopleiding

De resterende 97% ging eerst een vervolgopleiding doen. Dit was in bijna alle gevallen een masteropleiding. Uit het onderzoek onder de afstudeerders van een masteropleiding blijkt dat 97% een baan heeft, waarvan 50% binnen het onderzoek. Ruim 75% daarvan kiest in eerste instantie voor een baan als PhD-student, waarvan 15% in het buitenland.

Diverse functies

De diversiteit aan andere functies waarin alumni van de BMW-opleiding zijn terechtgekomen is groot. Voorbeelden zijn: clinical research associate, data-analist, beleidsmedewerker, business consultant, docent Biologie, tandarts, arts-assistent, wetenschapsredacteur, programmamedewerker “Uitbreiding Neonatale Hielprik Screening” of studieadviseur. Een kanttekening hierbij is dat de meeste afstudeerders nog maar recent zijn afgestudeerd en dat doorstroom vanuit een PhD-functie naar een andere baan nog niet veel is waargenomen.

Overzicht activiteiten 

De opleiding heeft een overzicht gemaakt met activiteiten ten behoeve van je professionele ontwikkeling en arbeidsmarktoriëntatie. In dit overzicht vind je de mogelijkheden die de opleiding jou aanbiedt, maar ook wat je op eigen initiatief kunt ondernemen. Het is zeker de moeite waard om af en toe dit overzicht te raadplegen en voor jezelf uit te zoeken welke stappen je (nog) wilt zetten.

Overzicht toekomstoriëntatie BMW