Academisch schrijven

In de opleiding wordt er veel geoefend met het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals practicumverslagen, literatuurstudies en onderzoeksvoorstellen. Deze zijn bedoeld om peers en/of het grote publiek te informeren over onderzoek. De leerlijn Academisch Schrijven zorgt ervoor dat schrijfopdrachten in de bachelor beter op elkaar worden afgestemd. Zo ben je aan het einde van je bachelor in staat om verschillende wetenschappelijke teksten te schrijven.

In deze handleiding vind je instructies, tips en beoordelingscriteria voor het schrijven van wetenschappelijke teksten en publiekscommunicatie. Om inzichtelijk te maken wat er in welke fase van je studie van jou wordt verwacht heeft de opleiding leerdoelen en rubrics opgesteld. Controleer altijd bij de docent of deze gebruik maakt van de beoordelingscriteria beschreven in deze handleiding.

Op de volgende pagina's vind je meer informatie over:

In deze video over feedback geven leer je waarom feedback geven belangrijk is en hoe je dit concreet kunt doen. 

Contact

Heb je vragen over de handleiding academisch schrijven, mail dan de schrijfcoaches via schrijfcoachesbmw@umcutrecht.nl