Toekomstoriëntatie

Na de bachelor moet je als student opnieuw kiezen: wil je doorgaan met een specialistische/beroepsvoorbereidende masteropleiding of juist uitstromen naar het beroepenveld, al dan niet tijdelijk? De opleiding, faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht en studievereniging Mebiose bieden allerlei mogelijkheden aan om je te oriënteren op je toekomst.