Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bachelor BMW (OC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biomedische wetenschappen. Dit doet ze o.a. door cursus- en exit-evaluaties te beoordelen en problemen te signaleren via de studentvertegenwoordigers. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid en over het opstellen van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De opleidingscommissie is samengesteld uit vijf vertegenwoordigers van de drie faculteiten (Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen) en een evenredig aantal studenten. De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de decaan. De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergadering van de opleidingscommissie aanwezig.

De opleidingscommissie is te bereiken via opleidingscommissieBMW@umcutrecht.nl