Binnen 2 jaar na afstuderen volgt 95% van de bachelors Biomedische wetenschappen een masterprogramma in Nederland (bron: KUO 2012). Van degenen die in het buitenland verder studeren en degenen die direct na de bachelor een baan zoeken, hebben we geen betrouwbare statistische gegevens. Daarom kunnen we pas goede carrièreperspectieven voor je schetsen na de master.

Kies een master.

Lees meer over de masterprogramma's die goed aansluiten bij de opleiding Biomedische wetenschappen.

In Nederland zijn verschillende universiteiten die masterprogramma’s in de biomedische richting aanbieden. Het landelijke Biomedisch Studenten Overleg (BMSO) heeft een overzicht gemaakt van het huidige aanbod aan biomedische masterprogramma’s in Nederland.

De Universiteit Utrecht biedt binnen de Graduate School of Life Sciences (GS-LS) 11 masterprogramma’s in de biomedische en biologische richting aan. De masterprogramma's van de Graduate School of Life Sciences in Utrecht staat bekend om een sterk natuurwetenschappelijke karakter en een breed scala aan keuzemogelijkheden. De samenwerking tussen de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en de Bètafaculteit (departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde) draagt hier aan bij. De Universiteit Utrecht heeft verder een lange traditie in het biomedische onderzoek op hoog niveau. De Graduate School of Life Sciences heeft een aantal onderzoeksgroepen dat tot de top in hun veld behoort en bijdraagt aan het onderwijs. Dit zorgt voor een excellent wetenschappelijk klimaat waarin studenten hun master volgen. 

 

Naast Biomedical Sciences biedt de Universiteit Utrecht de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) aan. Dit is een vierjarige master waarin studenten met een biomedische of life science bachelor opgeleid worden tot arts èn klinisch onderzoeker. Het onderwijs binnen SUMMA biedt daarom naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. Als afgestudeerde ben je als dokter 'plus' bij uitstek geschikt om een brug te slaan tussen zorg en wetenschap in de geneeskunde.

Als je er niets voor voelt om na afronding van je studie verder te gaan in het onderzoek, zijn er verschillende masters die je opleiden om als biomedisch wetenschapper in andere sectoren aan de slag te gaan. Zo zijn er masters die biomedisch onderwijs combineren met onderwijs in communicatie, educatie, management, beleid, etc. Ook kun je er natuurlijk voor kiezen om iets totaal anders te gaan doen. Let hierbij wel extra op de toelatingseisen van de masterprogramma’s. 

Wil je wel een biomedisch masterdiploma, maar ook eens een keer ruiken aan de overige mogelijkheden als afgestudeerde, dan kun je binnen de masterprogramma's van de Graduate School of Life Sciences ook kiezen uit een Management, Communication & Education of Drug Regulatory Sciences profiel. Hierbij volg je 1,5 jaar lang biomedisch onderwijs en een half jaar lang onderwijs uit het desbetreffende profiel.

Hulp bij het kiezen van een masterprogramma

Blijf je twijfelen, misschien ook óf je wel een master wilt doen? In de workshop Kiezen voor master en loopbaan leer je hoe je dat kunt aanpakken.