In deze minor maak je kennis met het vakgebied biomedische wetenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een cursuspakket kiezen waarbij je meer te weten komt over het functioneren van cellen en organen, of je concentreren op een specifiek vakgebied, zoals neurowetenschappen of immunologie. Eventueel kun je je met de minor Biomedische Wetenschappen (BMW) voorbereiden op een bepaald masterprogramma.

De minor van BMW staat open voor bachelorstudenten van alle studierichtingen, in het bijzonder voor de opleidingen biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen. Studenten uit andere studierichtingen zijn welkom, maar moeten zich realiseren dat het voor hen moeilijker kan zijn biomedische cursussen te volgen omdat uitgegaan wordt van een hoog startniveau aan biomedische kennis.

Er is geen vast studieprogramma voor een minor BMW. Welke cursussen je kunt/moet volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. De studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) stellen samen met jou een geschikt cursuspakket samen. Ten slotte beoordeelt de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) je motivatiebrief en bepaalt wie er toestemming krijgt om de minor te mogen volgen. In verband met de numerus fixus is er een beperkte cursuscapaciteit.