Ik zie meerdere voordelen van het houden van een labcursus binnen de Bachelor Research Hub. We kunnen ons onderzoek zo een stap vooruitbrengen en doen wat normaal niet had gekund.
Dr. Cathy Moelans, Assistant Professor, begeleider van studentenonderzoek in de Bachelor Research Hub

Lesgeven, practica begeleiden: hoe leuk het ook is, het kan veel van je onderzoekstijd opslokken. In de Bachelor Research Hub komen echter de voordelen van onderwijs, gezondheidszorg en onderzoek samen.

In het begin was ik een soort ‘mama’ voor de studenten. Ze hadden totaal nog geen ervaring en wisten ze bijvoorbeeld niet welk experiment waarbij hoorde. Naarmate de tijd vorderde, leerden ze steeds beter zelf hun experimenten te bedenken en zelf te plannen. Toen werd ik meer een soort coach. Ze doen het onderzoek dan vooral zelf en dat vond ik erg mooi om te zien; bij mezelf, maar ook bij de studenten.
Annick Verbakel, MSc, begeleider labcursus (2018-2019) in de Bachelor Research Hub

Studentenprojecten bij de Bachelor Research Hub kunnen zowel binnen als buiten het reguliere curriculum plaatsvinden.

Wil je een practicum in je cursus integreren waarbij grotere groepen studenten niet alleen een protocol volgen, maar ook echt nieuwe data genereren? De Bachelor Research Hub biedt hiervoor de mogelijkheid. In combinatie met de naast de Hub liggende practicumzaal P1 is er hier een capaciteit voor ca. 50-80 studenten, en daarom zeer geschikt voor onderzoeken waarbij vele handen nodig zijn. Wil je graag een discovery-based practicum opzetten en uit laten voeren in de Hub? Neem dan direct contact op.

In de praktische bachelorcursus Biomedical Research Lab (BMW, jaar 3) werken 16 studenten 10 weken fulltime aan een onderzoeksvraag die wordt aangedragen door een onderzoeksgroep. De interdisciplinaire cursus Experimental Translational Medicine (BMW en GNK, jaar 2) heeft eenzelfde opzet, alleen staat hierbij een patiënt en de ziekte centraal. De studenten worden ingedeeld in groepjes van 4, die de vraag van de (arts-)onderzoeker elk vanuit een andere (methodische) invalshoek benaderen en zo elkaar aanvullen.

Per editie wisselen de thema's van de cursussen, omdat deze (eenmalig) door een onderzoeksgroep worden begeleid. Het opdoen van praktische onderzoekservaring en ontwikkeling van academische vaardigheden staan centraal in deze cursussen; het onderwerp wordt aangedragen door de onderzoeksgroep die de cursus begeleidt.

De begeleiding van deze cursussen vereist 1 à 2 onderzoekers uit een onderzoeksgroep die het proces inhoudelijk begeleiden. Promovendi kunnen op deze manier onderwijservaring opdoen en krijgen daarnaast hulp van gemotiveerde studenten waardoor een goed gecoördineerd project in een stroomversnelling kan komen. De Hub vult de begeleiding aan met 1 à 2 ervaren onderzoekers en de bench fee zal deels worden vergoed, afhankelijk van de wensen.

Ook ervaren masterstudenten komen in aanmerking om als begeleider te fungeren. Zij krijgen tevens een onderwijskundige training met intervisie bijeenkomsten en feedback. Deze onderwijsstage levert studiepunten op. 

Heb je een interessant project dat je graag via één van deze cursussen door studenten wilt laten onderzoeken, neem dan contact op!

Aan het einde van de bachelor Biomedische Wetenschappen voeren studenten een 10-weeks Researchproject, of een 20-weeks Researchproject Plus uit. Wanneer de capaciteit op je afdeling het niet toelaat om de praktische component van dit onderzoek in je eigen lab te organiseren, of om efficiëntie te winnen, is er de mogelijkheid om dit in de Bachelor Research Hub te doen.

Om gemotiveerde studenten de kans te geven al tijdens hun bachelor praktische labervaring op te doen, biedt de Hub een mogelijkheid voor extra-curriculaire vormen van onderzoek. Studenten doen dan gedurende een periode onderzoek buiten de geroosterde lesuren om. Dit gebeurt zoveel mogelijk in groepjes om de continuïteit te waarborgen. Lijkt het je leuk om studenten hierin te begeleiden, en zo in een vroeg stadium talent te ontdekken? Plaats dan een project in KonJoin.
De Bachelor Research Hub vergoedt een deel van de onderzoekskosten en je krijgt een deel van de begeleiding.

Om gemotiveerde studenten de kans te geven al tijdens hun bachelor praktische labervaring op te doen, biedt de Hub een mogelijkheid voor studenten om onderzoek te doen tijdens de zomervakantie. Lijkt het je leuk om studenten hierin te begeleiden, en zo tevens in een vroeg stadium talent te ontdekken? Plaats dan een project in KonJoin.
De Bachelor Research Hub vergoedt een deel van de onderzoekskosten en de begeleiding.

Gemotiveerde studenten die een extra verdieping zoeken tijdens bestaande cursussen, kunnen dit onder andere doen middels een onderzoek in de Bachelor Research Hub. Studenten zullen hiervoor zelf contact opnemen met jou als docent, cursuscoördinator, of onderzoeker. Wanneer het onderzoek, dat buiten de geroosterde uren zal plaatsvinden, meer dan 42 uur in beslag neemt en aan andere gestelde eisen voldoet, is het voor BMW-studenten mogelijk om hiermee Honoursstudiepunten te verdienen.
De Bachelor Research Hub vergoedt de onderzoekskosten die studiepunten opleveren en werkt daarnaast met eigen beurzen.

Als begeleider leerde ik ook eens iets anders dan in het lab werken. Ik leerde echt anderen te begeleiden, een leraar te zijn. Dat was voor mij van grote toegevoegde waarde en het komt later ook goed van pas, wanneer je bijvoorbeeld tijdens je promotieonderzoek studenten moet begeleiden.
Annick Verbakel, MSc, begeleider labcursus (2018-2019) in de Bachelor Research Hub

Een onderzoeksproject plaatsen

In KonJoin plaats je een abstract waarin je het project omschrijft dat je graag door studenten uit wilt laten voeren. Pilots waar je anders niet aan toe komt, zijn hiervoor erg geschikt. Gemotiveerde studenten met interesse in dit onderwerp zullen reageren. De portalfunctie biedt de mogelijkheid studenten te selecteren, bij voorkeur een klein groepje van 2-4 kandidaten.