Studeren in het buitenland

 • Wetenschappelijke stages (met en zonder patiëntencontact)

  Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle stages in het buitenland het algemene reisbeleid van de UU. Dit betekent dat je op stage kan naar landen met een positief reisadvies (code geel of groen, zie Nederlandwereldwijd).

  Dien je een verzoek in voor een buitenlandse stage, dan wordt je aanvraag voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt in dat je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen. Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie, adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

  We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op de reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment in je studie. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan B in Nederland

  Neem voor meer informatie contact op met het International Office.

  Geen studiepunten als je zonder toestemming reist

  Graag willen we benadrukken dat je altijd inhoudelijke toestemming moet aanvragen bij desbetreffende programma coördinator. Vervolgens ben je verplicht om je buitenlandverblijf te registeren in Osiris (proces IO UIT ANDERS). Het International Office neemt je Osiris aanvraag in behandeling en beoordeelt of je volgens het beleid wel of niet mag reizen. Vertrek je zonder toestemming van het International Office en tegen de regels van het beleid in toch naar het buitenland, dan worden studiepunten niet toegekend.

  Wil je ondanks deze beleidsregels toch naar het buitenland afreizen? Dan kan je een formeel uitzonderingsverzoek  indienen bij de opleidingsdirecteur. Dit verzoek zal met het faculteitsbestuur worden besproken. Neem voor het indienen van een uitzonderingsverzoek contact op met het International Office

   

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast vergroot je natuurlijk ook je kansen op de internationale arbeidsmarkt! Er zijn diverse mogelijkheden voor studenten om een programmaonderdeel of activiteit in het buitenland te doen, bijvoorbeeld:

 • (deel van) het afstudeeronderzoek
 • (deel van) het keuzeonderwijs
 • Vervanging van een van de cursussen door een vergelijkbare cursus in het buitenland
 • Het presenteren van je onderzoeksresultaten op een congres in het buitenland

Ook kun je een internationale ervaring opdoen in het binnenland, door bijvoorbeeld een Summer School cursus te volgen. Kijk hieronder voor meer informatie over de cursussen die je kunt volgen.

Het onderwijs van Klinische Gezondheidswetenschappen is vanwege het deeltijdkarakter van de opleiding sterk gestructureerd, waarbij veelal 2 of meer onderdelen tegelijk lopen en/of op elkaar voortborduren. Bij het volgen van een studieonderdeel in het buitenland worden studenten gestimuleerd actief naar oplossingen te zoeken die de studievoortgang niet in gevaar brengen, bijvoorbeeld door het studieonderdeel in het buitenland te volgen in de zomervakantie.

Als je van plan bent een studieonderdeel in het buitenland te gaan volgen, bespreek dan eerst je plannen en de eerste stappen met de programmacoördinator van jouw masterprogramma. Ook willen we je vragen om contact op te nemen met het International Office om de praktische zaken zoals verzekeringen, beursopties etc. te bespreken.