• Versoepelingen in het UMC Utrecht - update 23 maart

  We willen jullie graag op de hoogte stellen van wat de versoepelingen betekenen voor ons onderwijs. 

  • Onderwijsgerelateerde activiteiten vinden vanaf 7 februari (start blok 3) weer op locatie plaats. Eventuele extra voorzieningen zijn online of hybride.
  • Het maximum van 75 deelnemers per zaal is losgelaten en dus zijn hoor- en werkcolleges in principe weer mogelijk. Er kunnen echter andere redenen zijn om een cursus (deels) online aan te blijven bieden. Docenten communiceren zelf met hun studenten over eventuele aanpassingen.
  • Voor blok 4 (start 25 april) roosteren we zonder een maximum aantal studenten in de collegezalen.
  • Het beleid voor toetsing en praktijkonderwijs is ongewijzigd. 
  • Vanaf 23 maart hoef je geen medisch mondneusmasker meer te dragen of 1,5 meter afstand van elkaar te houden in alle ruimtes van ons ziekenhuis, inclusief het Hijmans van den Berghgebouw. Het staat je altijd vrij om dit op eigen initiatief wel te doen en medische mondneusmaskers blijven beschikbaar in ons ziekenhuis. Uitzondering: in de zorg draag je wel een medisch mondneusmasker in de patiëntenkamer van een opgenomen patiënt, tenzij je zit en 1,5 meter afstand houdt van de patiënt; op de poli, dagbehandeling en functieafdeling draag je een medisch mondneusmasker als je binnen de 1,5 meter van de patiënt komt.
  • We vragen je respect te hebben voor iedereen die wel een mondneusmasker wil blijven dragen en 1,5 meter afstand wil blijven houden. 
  • Al het onderwijs is weer mogelijk zonder mondkapjes en zonder beperking op 1,5 meter of maximum aantal deelnemers; er kunnen altijd redenen zijn om onderwijs (deels) online aan te blijven bieden.
  • Er is geen (actieve) triage meer bij de ingangen van het UMC Utrecht en je kunt alle ingangen weer gebruiken om binnen te komen.
  • Begeleiding op locatie is weer mogelijk. Daarnaast hebben de studieadviseurs weer dagelijks inloopspreekuur voor korte vragen. 
  • Neem de algemene hygiënemaatregelen in acht.
  • Laat je testen bij klachten. 
  • Laat je boosteren.
 • Beleid buitenlandse stages

  Voor buitenlandstages geldt het algemene reisbeleid van de UU. Zie stap 2: veiligheid, voor meer informatie over reisadviezen, het reisbeleid en het indienen van uitzonderingsverzoeken.

   

 • Wetenschappelijke stages (met en zonder patiëntencontact)

  Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle stages in het buitenland het algemene reisbeleid van de UU. Dit betekent dat je op stage kan naar landen met een positief reisadvies (code geel of groen, zie Nederlandwereldwijd).

  Dien je een verzoek in voor een buitenlandse stage, dan wordt je aanvraag voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt in dat je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen. Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie, adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

  We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op de reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment in je studie. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan B in Nederland

  Neem voor meer informatie contact op met het International Office.

  Geen studiepunten als je zonder toestemming reist

  Graag willen we benadrukken dat je altijd inhoudelijke toestemming moet aanvragen bij desbetreffende programma coördinator. Vervolgens ben je verplicht om je buitenlandverblijf te registeren in Osiris (proces IO UIT ANDERS). Het International Office neemt je Osiris aanvraag in behandeling en beoordeelt of je volgens het beleid wel of niet mag reizen. Vertrek je zonder toestemming van het International Office en tegen de regels van het beleid in toch naar het buitenland, dan worden studiepunten niet toegekend.

  Wil je ondanks deze beleidsregels toch naar het buitenland afreizen? Dan kan je een formeel uitzonderingsverzoek  indienen bij de opleidingsdirecteur. Dit verzoek zal met het faculteitsbestuur worden besproken. Neem voor het indienen van een uitzonderingsverzoek contact op met het International Office

   

 • Aanvullende richtlijnen voor aanwezigheid bij onderwijs op locatie
  Bij vragen over coschappen, neem contact op met UPPER

  Coronavirus: praktische informatie
 • Heb je een korte vraag? Of twijfel je of een intake bij een studentenpsycholoog passend is, of dat verwijzing via je huisarts voor meer hulp beter passend is? Maak dan een afspraak voor een spreekuur/short screening met een studentenpsycholoog. (Let op: dit is geen vervanging voor een reguliere intake.)

  Ook kun je zelf actief aan de slag gaan met stress- of stemmingsklachten door gebruik te maken van de online programma’s van Caring Universities.

  In deze complexe tijd kun je last hebben van somberheid, stress, angst en moeite hebben om je leven te structureren. Wil je hier mee aan de slag gaan? Vind hier informatie over welzijn.

  Je kunt in alle gevallen, waaronder spoedsituaties, ook altijd contact opnemen met je huisarts. Binnen de huisartsenpraktijk kun je vaak op korte termijn terecht.

  Denk je aan zelfmoord? Of, maak je je zorgen om iemand met suïcidale gedachten? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.

 • Aanvullende richtlijnen voor afwezigheid bij onderwijs op locatie

  Coronavirus: praktische informatie
 • Aanvullende richtlijnen voor afwezigheid bij onderwijs op locatie

  Coronavirus: praktische informatie